Hållbar tillväxt

Ansvarig marknadsaktör

För AddLife är tillväxt och hållbarhet sammanflätade. Utan att göra verksamheten mer effektiv ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv uppnås inte långsiktig lönsamhet. Vi arbetar därför för att främja nya initiativ som gynnar både planeten och vår tillväxt.

Vi stödjer kundens hållbarhetsarbete

DSC 2576

Hållbarhet genom förvärvs- och investeringsprocesser

En annan viktig del för att säkerställa hållbar tillväxt är att inkludera eventuella hållbarhetseffekter av förvärv och investeringar. Vi har tagit fram kriterier för att utvärdera förvärv och större investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv som säkerställer att nya företag och investeringar passar in i vår målbild.

Styrning och KPI:er

  • 100 % av nya förvärv utvärderade enligt AddLifes kriterier
  • 100 % av lokala styrelseinvesteringsbeslut utvärderas enligt hållbarhetsaspekter
Scott Graham 5Fnmwej4taa Unsplash

Långsiktig tillväxt i kombination med miljöskydd

Adobestock 207980530 Min

Våra utsläpp

Majoriteten av våra utsläpp är indirekta och kommer från leverantörer, distributörer och B2B slutkunder. AddLifes direkta utsläpp står endast för cirka 2 % av de totala utsläppen kopplade till vår verksamhet. Vi engagerar oss därför i hållbara initiativ genom hela värdekedjan för att minimera den negativa inverkan som vår verksamhet har på miljön. 

 

ADD Tillvaxt Vit

Hållbarhet

SUSTAINABLE SOLUTIONS Vit

Hållbara lösningar

Hander

Hållbar kultur