Bolagsstämma

AddLife Årsstämma

Bolagsstämman beslutar om årsredovisning, utdelning, tillsättande av styrelse, val av revisor, arvode till styrelsen och arvode till revisorn samt övriga frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt AddLifes bolagsordning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på AddLifes hemsida. Kungörelse om att kallelse till bolagsstämma har utfärdats ska ske i Svenska Dagbladet.

Dokument - Bolagsstämma

Välj år

Kontakta oss!

Fredrik Dalborg (2)

Fredrik Dalborg

CEO

fredrik.dalborg@add.life

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag

CFO

christina.rubenhag@add.life