Finansiella mål

Finansiella mål

Resultattillväxt Resultattillväxten (EBITA) ska långsiktigt uppgå till 15 procent per år.
Lönsamhet Lönsamheten ska överstiga 45 procent mätt som relationen mellan rörelseresultat och rörelsekapital (R/RK).
Utdelningspolicy Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

 

Kombinationen av lönsamhetsmålet och tillväxtmålet ska bidra till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad långsiktig lönsam tillväxt.

Måluppfyllelse 2023

Resultattillväxt

Lönsamhet

Utdelning

Fördubblat resultat på fem år

Målet är att resultatet, mätt som EBITA, långsiktigt ska växa med 15 procent per år. En tillväxt på 15 procent per år innebär att vi fördubblar bolagets resultat på fem år.

Csm Addlifes Growth Model Ce6deb5328
  • Quote

    Finansiering av tillväxt genom egna medel

    - Christina Rubenhag, CFO AddLife

    Målet är att resultatet, mätt som EBITA, långsiktigt ska växa med 15 procent per år. En tillväxt på 15 procent per år innebär att vi fördubblar bolagets resultat på fem år. Tillväxten skall genereras både organiskt och via förvärv. Förvärven finansieras till stor del med egna medel via vår höga lönsamhet, R/RK 45 procent.

    DSC 2240 Retuch 4