AddLifes historia

En lång framgångsrik historia

Den 16 mars 2016 börsnoterades AddLife på Nasdaq Stockholm. AddLife bildades i juni 2015 och är bolagiseringen av affärsområdet life science inom Addtech-koncernen. Genom arvet från Addtech – och dessförinnan Bergman & Beving – har AddLife en över 100-årig framgångsrik historia bakom sig.

2021

AddLife är en europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden.
Två stora förvärv genomfördes, Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21) som integrerades i affärsområdet Medtech.

 

2018

År 2018 tog AddLife ett större steg ut i världen genom förvärvet av Biomedica med verksamhet i Central- och Östeuropa.

 

2016

Den 16 mars 2016 noterades AddLifeaktien på Nasdaq Stockholm och under året etablerade vi oss som börsbolag. Framgångarna och expansionen fortsatte med bland annat fyra företagsförvärv, övertagandet av två leverantörers verksamhet och en organisk tillväxt som vida översteg den genomsnittliga marknadstillväxten.

 

2005-2015

2005 förvärvade Addtech delar av affärsområdet MediTech från B&B Tools (tidigare Bergman & Beving) och bildade affärsområdet life science. I Juni 2015 förvärvades Mediplast och i samband med detta bildades AddLifekoncernen.

The 1990s

I Bergman & Beving fanns i början av 1990-talet ett flertal bolag inom lab- och processutrustning samt dentalprodukter. 1997 förvärvades Triolab och i samband med det renodlades verksamheterna till marknadsområdena Lab och Diagnostik. 1997 bildades också MediTech, ett av fyra affärsområden inom Bergman & Beving.

 

The 1940s

In the early 1940s, the company signed an agreement with Radiometer and this became the first step into the life science area of operations.

 

1906

1906 grundades teknikhandelsbolaget Bergman & Beving med affärsidén att fokusera på import av tekniska produkter för den svenska industrin.

ADD Lonsamhet Vit

Investerare

ADD Dna 2 Vit

Affärsmodell

ADD Ansvar Fylld Vit

Strategi

ADD Tillvaxt Fylld Vit

Hållbarhet