Strategi

Att skapa hållbar tillväxt

AddLifes strategi bygger på tre grundprinciper som utgör ramverket för alla våra aktiviteter. Strategierna hjälper oss att fatta de rätta besluten för att uppnå de högt uppsatta finansiella målen.

1. Vara marknadsledande

ADD Nytankande Vit

2. Arbeta agilt och mobilt

ADD Engagemang Vit

3. Växa genom förvärv

ADD Dna 1 Fylld Vit

1. Marknadsledande positioner

För att uppnå en stabil vinsttillväxt och hållbar lönsamhet är det viktigt att vara marknadsledande inom utvalda nischer. För att uppnå detta mål strävar våra verksamheter efter att:

 • skapa värde och bygga upp positioner inom utvalda nischer
 • vara kvalificerade leverantörer och rådgivare till våra kunder inom utvalda områden
 • bygga upp försäljningen genom nära relationer med kunder, tillverkare och leverantörer, samt genom att leverera marknadsledande produkter
Original XL Duo

2. Operativ rörlighet

Operativ rörlighet är ett agilt tillvägagångssätt som gör det möjligt för AddLife att skapa bättre förutsättningar för verksamhets- och lönsamhetstillväxt. För att uppnå detta mål:

 • agerar våra dotterbolag snabbt och flexibelt för att ta vara på nya affärsmöjligheter
 • är vi aktiva ägare och utvecklar våra dotterbolag och verksamheten som helhet

 

3. Förvärv

Förvärv är viktiga för att vi ska uppnå våra finansiella mål för långsiktig resultattillväxt. För att uppnå detta mål:

 • söker vi kontinuerligt efter nya life science-bolag som har förutsättningar att ta ledande positioner inom utvalda nischer
 • har vi en framgångsrik förvärvsprocess för integration och utveckling
 • förvärvar vi bolag för att vidareutveckla dem på lång sikt

 

 • Vårt fokus på hållbarhet

  Pexels Akil Mazumder 1072824
ADD Lonsamhet Vit

Investerare

ADD Dna 2 Vit

Affärsmodell

ADD Dna 1 Fylld Vit

Förvärv

ADD Tillvaxt Fylld Vit

Hållbarhet