Medarbetare

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

AddLife-koncernen präglas av en stark entreprenörskraft med engagerade medarbetare som drivs av att utveckla både sig själva och bolaget. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och AddLife lägger stor vikt vid trygga anställningsformer, god arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter.

  • AddLife Academy

    AddLifes viktigaste resurs är medarbetarna. Kompetensutvecklingen varierar beroende på dotterbolagens storlek och verksamhet. AddLife tillhandahåller grundläggande utbildning inom ämnen som alla anställda ska känna till och tillämpa i det dagliga arbetet, såsom företagskultur och affärsmannaskap.

    AddLife Academy
    DSC 1836 John Thornberg

Företagskultur och affärsmannaskap 

Som anställd sker den första kontakten med AddLife Academy genom utbildningen Vision & företagsfilosofi. Utbildningen omfattar våra kärnvärden, uppförandekod, finansiella mål och hållbarhet. Vi har dessutom flera specialiserade kurser inom t.ex. försäljning och ledarskap för våra medarbetare beroende på roll i företaget.

Core Values

Uppförandekod

AddLifes uppförandekod är fundamentet i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra kärnvärden – Enkelhet, Ansvarstagande, Engagemang, Nytänkande – är uppförandekoden grunden för hur AddLifes medarbetare ska agera i det dagliga arbetet. Det ger vägledning om hur vi uppträder och gör affärer samt hur vi ska se på våra relationer med världen omkring oss. Uppförandekoden omfattar alla AddLifes dotterbolag och samtliga medarbetare.

Nätverk för medarbetarna

Utöver dessa företagsutbildningar inom AddLife Academy erbjuder de flesta dotterbolag även lokal utbildning för anställda baserat på deras affärssammanhang. AddLife Academy fungerar både som en grundutbildning för alla anställda och som en specialutbildning för specifika kompetenser. Dessutom fungerar specialutbildningarna som ett forum där deltagare inom samma yrkeskategori från olika dotterbolag möts, diskuterar och delar med sig av sin kunskap.