En europeisk aktör inom life science

Vår vison är att förbättra människors liv genom att vara en ledande, värdeskapande partner inom life science

Årsredovisning 2023
Graph

Aktien

2024-04-17

Pressmeddelanden

Kalender

 • Delårsrapport 1 jan – 31 mar 2024

  Investerare, analytiker och media inbjudes till en videokonferens där VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben.

  Rapporten släpps onsdag 24 april 2024 kl. 07.45.
  Videokonferens kl. 9.00.

  Christina Rubenhag Fredrik Dalborg 2023
 • AddLife bolagsstämma 2024

  Bolagsstämma
  Adobestock 308561351
 • Rekordstark organisk tillväxt under 2023

  Den organiska tillväxten under 2023 var rekordstark, vilket bekräftar att det långsiktiga arbetet med att positionera AddLife för marknadsförutsättningarna efter pandemin har varit framgångsrikt. Det visar också att bolagen inom AddLife-familjen, både de som varit med länge och de som nyligen tillkommit, är vid god hälsa och utvecklas väl.

  ÅRSREDOVISNING 2023
  Fredrik Dalborg VD Addlife 2023

Våra affärsområden

Medtech

MEDTECH

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel och digitala lösningar inom hemvård. Medtechs erbjudande vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.

Läs mer
Labtech

LABTECH

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Kunderna är till exempel sjukhus, forskningslaboratorier, läkemedelsföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

Läs mer

Gå med i AddLife-gruppen

Har du ett life science-bolag där det finns förutsättningar att växa? Vi erbjuder ett attraktivt alternativ med en decentraliserad affärsmodell där vi kombinerar styrkan hos det stora bolaget med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Som dotterbolag till AddLife ansvarar du för din affärsverksamhet inom ramen för AddLifes krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

Förvärv

Nyheter från våra bolag

Euroclone Q4 2023
02 februari 2024
Euroclone serves science through innovation

Euroclone´s mission is to serve science through innovation. This is represented by searching around the globe all innovation available in the market that represents new frontiers for Biomedical research.

Euroclone
22 januari 2024 | triolab oy
Association supporting healthcare

Sailab – MedTech Finland is an association that, together with its member companies, helps the Finnish healthcare system produce the best treatment solutions.

13 januari 2024 | Zafe
Smart teknik ger bättre vård

Kristianstadbladet skriver om Zafes tekniska trygghetslösningar för vården.

01 januari 2024 | Biomedica Italia
The business unit of the Surgery Division of Euroclone Spa merges into Biomedica Italia Srl.

Today, the branch of Euroclone Spa specializing in the distribution of surgical products merges into Biomedica Italia Srl, another company in the Addlife group.

Visa alla nyheter

Hållbarhet för AddLife

Hållbarhet är en central del av AddLifes vision att förbättra människors liv genom att vara en ledande, värdeskapande aktör inom life science. AddLifes syn på hållbarhet identifieras genom tre grundpelare där vi kan ha störst bidrag till ett långsiktigt hållbart företag och samhälle.

Adobestock 300716540