Personuppgifter och Cookies

Villkor för add.life

Denna webbplats ägs av AddLife AB. Nedan följer information om villkor för webbplatsen samt om dina rättigheter.

 

Behandling av personuppgifter hos AddLife AB

Vi värnar din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter kan till exempel bestå av ditt namn, leveransadress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer och information i meddelanden mellan dig och AddLife. Personlig information samlas bara in när det krävs för att erbjuda en service eller information som du begärt, eller när du ger den till oss av andra skäl, som till exempel om du anmäler dig till vår bolagsstämma. Om du anmäler dig som prenumerant kan du när som helst säga upp prenumerationen och vi kommer inte använda dina kontaktuppgifter till något annat än det du samtyckt till.

AddLife är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Annan information som noteras inkluderar typ av webbläsare, typ av operativsystem och domännamnet på webbplatsen varifrån du gick in på AddLifes webbplats. Informationen sammanställs för att ge en bred demografisk information, som t.ex. det geografiska ursprunget på besökare till webbplatsen och hur länge de stannar på webbplatsen. Insamlandet av denna typ av information tillåter oss att administrera webbplatsen, diagnostisera problem, analysera statistik och erbjuda bättre service.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

AddLife AB
Box 3145
103 62 Stockholm

Tel: 08-420 03 830 
info@add.life

Organisationsnr: 556995-8126

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänligen kontakta info@add.life. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

 

Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies är möjlig att användas för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies; cookies och session cookies.
Cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
Session cookies används under tiden du är inne och surfar på en sida och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Följande cookies används av add.life

En session cookie som identifierar sessionen mellan klient och server, samt en cookie för att samla in statistik hur besökare navigerar webbsajten.

Om du vill stänga av användningen av kakor gör du det i inställningarna för din webbläsare.

Information på webbplatsen

Innehållet på AddLifes webbplats tillhandahålls i befintlig form. AddLife AB strävar efter att tillhandahålla komplett, uppdaterad information, men kan inte garantera att till exempel skrivfel, yttre påverkan eller tekniska fel kan finnas.

AddLife AB strävar efter att hålla denna webbplats fri från datavirus och andra företeelser som kan förorsaka användarna av webbplatsen skada. AddLife vill göra dig uppmärksam på att internetanvändning aldrig är fullständigt säker och alltid innebär en risk för virus och andra angrepp. AddLife uppmanar dig därför att vidtaga alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av webbplatsen.   
Informationen på denna webbplats kan komma att ändras när som helst, till exempel för att iaktta gällande lagstiftning, författning eller branschkod. Ändring av användarvillkoren anses bindande så snart de har publicerats.

AddLife är i inget fall ersättningsskyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller den information som återges där.

 

Immateriella rättigheter

Innehållet på den här webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt skydd genom till exempel upphovs- varumärkes- och firmarätt, och tillhör AddLife eller andra rättighetsinnehavare. Användare av denna webbplats har inte rätt att utnyttja webbplatsens innehåll kommersiellt genom förfaranden såsom men inte begränsat till återskapande, publicering och överföring, såvida inte ett AddLife lämnat sitt medgivande därtill. Innehållet får emellertid återges, lagras och laddas ned för privat bruk, förutsatt att de ekonomiska och ideella rättigheterna till materialet respekteras och bibehålls.
Det ovanstående gäller inte för information som presenteras under rubriken ”Pressmeddelanden”. Denna information får återges även i kommersiella sammanhang.
All användning av AddLifes kännetecken i näringsverksamhet (såsom i annonsering och marknadsföring) förutsätter AddLifes medgivande.

 

Länkar

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som inte står under AddLifes kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för AddLifes besökare att hitta mer information inom specifika områden.