Styrelse

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Senior rådgivare Nordstjernan AB. Tidigare verkställande direktör Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving AB och Alfred Berg ABN AMRO
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Momentum Group AB och Dacke industri AB.  Styrelseledamot i Alligo AB, Camfil AB och M2 Asset Management AB  
Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 151 000 B-aktier 

Johan Sjö

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines och Ericsson
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB och i Alligo AB
Innehav av aktier i AddLife: 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

Stefan Hedelius

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo-koncernen, AstraZeneca-koncernen och SKF
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Spermosens AB och Diagonal Bio AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Nanexa AB, Ernströmgruppen AB och eEducation Albert AB
Innehav av aktier i AddLife: 5 568 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring

Eva Nilsagård

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister och kandidatexamen i konstvetenskap
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix, Senior Vice President Worldwide Product Development Pharmacia & Upjohn. Ledande befattningar inom Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nanexa AB och Jettesta AB
Innehav av aktier i AddLife: 12 636 B-aktier (inklusive närståendes innehav)

Birgit Stattin Norinder

Eva Elmstedt

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1960
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap
Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint och Serline. Styrelseledamot i Arjo, Elanders och Smart Eye
Innehav av aktier i AddLife: 3 000 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring och tjänstepension

Eva Elmstedt

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB och i Procurator AB
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Roos Gruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i OptiGroup AB och Sandå Sverige AB
Innehav av aktier i AddLife: 2 165 644 A-aktier och 3 439 727 B-aktier

Håkan Roos