Ledning

Fredrik Dalborg

VD

Född: 1972

Medlem av koncernledning sedan: 2022

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: VD Etac, VD Boule Diagnostics, ledande befattningar inom Xvivo, Terumo BCT och Gambro

Innehav av aktier i AddLife: 13 500 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 26 000 B-aktier

DSC 2592

Christina Rubenhag

CFO

Född: 1970
Medlem av koncernledning sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO Boule Diagnostics AB, CFO och CEO Biolin Scientific AB, CFO Packetfront AB, CFO Swe-Dish Satellite Systems AB
Innehav av aktier i AddLife: 1 250 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 10 000 B-aktier

DSC 2240 Retuch 4

Martin Almgren

Affärsområdeschef MEDTECH

Född: 1976
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller Addtech AB, koncernredovisningschef Nefab AB, revisor EY
Innehav av aktier i AddLife: 211 600 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

20211208 HIRES ADDLIFE 5690

Peter Simonsbacka

Affärsområdeschef Labtech

Född: 1960
Medlem av koncernledning sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef Mettler-Toledo AB
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Swedish Labtech
Innehav av aktier i AddLife: 75 456 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

20211208 HIRES ADDLIFE 5579

Ove Sandin

Senior rådgivare, tidigare affärsområdeschef Medtech

Född: 1958
Medlem av koncernledning sedan: 2019
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: VD Triolab AB, Nordisk affärsområdeschef GN ReSound, VD GN ReSound AB, Produktchef 3M, Ingenjör Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Innehav av aktier i AddLife: 15 512 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 153 000 B-aktier

Ove Sandin (2)