Ledning

Fredrik Dalborg

VD

Född: 1972
Medlem av koncernledning sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: VD Etac, VD Boule Diagnostics AB, ledande befattningar inom Xvivo,  Terumo BCT och Gambro
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav av aktier i AddLife: 20 000 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 61 000 B-aktier

DSC 2592

Christina Rubenhag

CFO

Född: 1970
Medlem av koncernledning sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO Boule Diagnostics AB, CFO & CEO Biolin Scientific AB, CFO Packetfront AB, CFO Swe-Dish Satellite Systems AB
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav av aktier i AddLife: 3 500 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 30 000 B-aktier

DSC 2240 Retuch 4

Peter Simonsbacka

Chief Commercial Officer (CCO)

Född: 1960
Medlem av koncernledning sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef Mettler-Toledo AB
Andra pågående uppdrag:  Styrelseordförande i Swedish Labtech
Innehav av aktier i AddLife: 73 140 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

20211208 HIRES ADDLIFE 5579