Om AddLife

Svenskt Labtech och Medtech bolag på den europeiska marknaden

AddLife är ett svensknoterat Labtech och Medtech bolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar marknadsledande bolag, inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Klicka på ett land för att se våra dotterbolag.

AddLife i korthet

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom life science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Entreprenörsdrivna dotterbolag

Koncernens entreprenörsdrivna dotterbolag erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter till både privat och offentlig sektor. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning på samtliga marknader där dotterbolagen är verksamma. På dessa sätt skapar AddLife mervärde för kunder i hela Europa och bygger koncernens långsiktiga tillväxt. AddLife är närvarande i cirka 30 länder i Europa.

Core Values

AddLifes vision

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom life science.

AddLifes affärsidé

AddLife adderar mervärde till sina kunder verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar av tjänster och produkter till både privat och offentlig sektor i Europa.

AddLifes kärnvärden

 • Enkelhet
 • Ansvarstagande
 • Engagemang
 • Nytänkande

AddLifes framgång bygger på en välförankrad företagskultur. Koncernens kärnvärden styr AddLifes entreprenöriella affärsmodell.

 • Quote

  Enkelhet skapar värde

  - Jussi Kurittu, MD Triolab Finland

  När det krävs snabba beslut är det viktigt med enkelhet. I samarbete med våra leverantörer tog vi fram nya inköpsprocesser och lade upp leveransplaner på extremt kort tid för att våra kunder skulle kunna utföra corona-tester under pandemin. Enkelhet genomsyrar allt vi gör och effektiviserar vårt arbete.

  Jussi Kurittu 1901290389 1000Px

AddLife i siffror 2023

9 685

NETTOOMSÄTTNING MSEK

1 135

EBITA MSEK

50

R/RK %

ADD Lonsamhet Vit

Investerare

ADD Dna 2 Vit

Affärsmodell

ADD Ansvar Fylld Vit

Strategi

ADD Tillvaxt Fylld Vit

Hållbarhet