Hållbara lösningar

Drivkraft för klimatsmart erbjudande

Genom högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster kombinerat med klimatsmarta lösningar skapar vi konkurrensfördelar som leder oss framåt. Vi driver dialoger med affärspartners med fokus på hållbart erbjudande för sjuk- och hälsovård. Vårt omfattande hållbarhetsarbete genomsyrar leverantörskedjan, både i form av leverantörsval men också i dialoger med våra partners. Varje enskilt dotterbolag sköter val av leverantörer själva eller i samarbete med andra företag. Att utvärdera nya och befintliga leverantörer är ett kontinuerligt arbete.

Hållbarhet som konkurrensfördel

AddLife skapar konkurrensfördelar med sina högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster kombinerat med ett hållbart erbjudande. Cirka 20 procent av vår omsättning härrör från egen produktion där vi har ett direkt inflytande på processen. Vi uppmuntrar innovativa och smarta lösningar för att alltid ligga i framkant och vi granskar även aktuella produkter och tjänster för att identifiera var förändringar kan göras, såsom materialåtgång, förpackningar, transporter och möjlighet till återvinning.

Styrning och KPI:er

  • Identifiera klimatsmarta möjligheter för befintliga och nya produkter att implementera på den lokala marknaden
  • Antal korrigerande åtgärder för produkter
Adobestock 250597018 Min

Partnerskap

Pixelco Hepro 0324

Hållbarhet i hela vår leverantörskedja

HEPRO Dag2 2020 Fotografkarolineoapettersen (20)
ADD Tillvaxt Vit

Hållbarhet

Hander

Hållbar kultur

HÅLLBAR TILLVÄXT Vit

Hållbar tillväxt