Affärsmodell

Långsiktig lönsam tillväxt

AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande bolag inom utvalda nischer i Life Science. Vårt mål är att uppnå en långsiktig lönsam tillväxt och hållbar utveckling.

Småskalighet i stor skala

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Dotterbolagen ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav som koncernen ställer på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

 

    

Kombinationen av styrkan i ett stort företag med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap är en viktig framgångsfaktor för AddLife-koncernen.


En helhet som fungerar

Vi kombinerar dotterbolagens fördelar som flexibilitet, personlighet och effektivitet med AddLifes samlade resurser, nätverk och kompetens. AddLife är en aktiv ägare som prioriterar affärsutveckling tillsammans med bolagen. På så sätt kan koncernen optimeras för långsiktig hållbar tillväxt och lönsamhet. Vår decentraliserade bolagsstruktur medför dessutom ett lägre beroende av enskilda kunder och leverantörer.

Marknadsledande inom utvalda nischer

Life Science-marknaden är stor och relativt fragmenterad och AddLife har totalt sett små marknadsandelar i Europa. Vi verkar inom ett flertal attraktiva nischer inom olika produktsegment och har etablerat en stabil och växande försäljning inom dessa. Idag är vi marknadsledare i ett flertal specifika nischområden i olika geografier inom biomedicinsk forskning och laboratorieanalys, diagnostik, till exempel blodgasanalys, medicinteknik, såsom kirurgi samt välfärdsteknologi.

Kunderna finns i våra operativa dotterbolag

Våra kunder finns i både privat och offentlig sektor; framförallt sjukhus, hemvård, laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Majoriteten finns inom den offentliga sektorn där försäljning sker genom offentlig upphandling.

ADD Lonsamhet Vit

Investerare

ADD Ansvar Fylld Vit

Strategi

ADD Dna 1 Fylld Vit

Förvärv

ADD Tillvaxt Fylld Vit

Hållbarhet