Kalender

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

fredag 15 juli 2022

Rapporten släpps kl. 07.45. Telefonkonferens kl. 10.00.

Länk till mötet

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

torsdag 27 oktober 2022

Rapporten släpps kl. 07.45. Telefonkonferens kl. 10.00.

Länk till mötet

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

torsdag 2 februari 2023

Rapporten släpps kl. 07.45. Telefonkonferens kl. 10.00.

Länk till mötet