Investerare

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Large Cap

ADD Lonsamhet Vit

Aktien

Chart Bar

Finansiella rapporter och presentationer

Kalender

Humans

Bolagsstyrning

 • Inbjudan till AddLifes kapitalmarknadsdag

  AddLife bjuder in investerare, analytiker och media till sin hybridkapitalmarknadsdag den 15 september 2023.

  Kapitalmarknadsdagen syftar till att ge insikter i AddLifes affärsmodell, portföljbolag och strategiska planer. Deltagarna kommer att få ta del av presentationer, en Q&A med vår VD Fredrik Dalborg och andra nyckelpersoner, samt en chans att interagera med ledningsgruppen.

  Läs mer och registrera
  AddLife Capital Markets Day
 • Efterfrågan utvecklas positivt inom alla områden

  AddLifes dotterbolag har starka marknadspositioner i växande nischer, vilket tydligt reflekteras i bolagets nettoomsättningstillväxt om 14% i andra kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3% jämfört med föregående år, drivet framför allt av högre nettoomsättningstillväxt, och EBITA marginalen var 10,4%. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda.

  VD-kommentar Q2
  Fredrik Dalborg Q2 2023 3 (1)

Lyssna på vår senaste delårsrapport

 

AddLife skapar värde

Laboratorie- och medicinteknikmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Tillväxten tenderar att vara stabil och drivs främst av befolkningstillväxt och en åldrande befolkning. Dessa trender ökar efterfrågan på AddLifes produkter för sjukvård och forskning. Historiskt har marknaderna där vi är verksamma vuxit med 2-4 procent årligen.

Våra dotterbolag är starkt kassagenererande, vilket skapar finansiella möjligheter till förvärv och investeringar.

ADD Lonsamhet Vit

 AddLife har lång erfarenhet av förvärv, att identifiera intressanta bolag och genomföra framgångsrika transaktioner.

ADD Ansvar Vit

AddLifes dotterbolag har väletablerade säljorganisationer med hög teknisk kompetens och långvariga kundrelationer.

ADD Engagemang Vit

Måluppfyllelse 2022

Resultattillväxt

Lönsamhet

Utdelning

Kontakta oss!

Investerarsidorna innehåller all publicerad finansiell information för att underlätta för dig som vill investera.

Vi hjälper dig gärna att förstå vår verksamhet och våra ekonomiska resultat. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller om du har några förslag på hur vi kan förbättra vår tjänst.

Kontakt: ir@add.life

IR- och presskontakt

Fredrik Dalborg (2)

Fredrik Dalborg

CEO

fredrik.dalborg@add.life

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag

CFO

christina.rubenhag@add.life

Prenumerera