Investerare

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Large Cap

ADD Lonsamhet Vit

Aktien

Chart Bar

Finansiella rapporter och presentationer

Kalender

Humans

Bolagsstyrning

 • Q2 Delårsrapport 1 jan – 30 jun 2024

  Investerare, analytiker och media inbjudes till en videokonferens där VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben.


  Rapporten släpps måndag 15 juli 2024 kl. 07.45.
  Videokonferens kl. 9.00.

  Videokonferens
  Christina Rubenhag Fredrik Dalborg 2023

Lyssna på vår senaste delårsrapport

 

AddLife skapar värde

Laboratorie- och medicinteknikmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Tillväxten tenderar att vara stabil och drivs främst av befolkningstillväxt och en åldrande befolkning. Dessa trender ökar efterfrågan på AddLifes produkter för sjukvård och forskning. Historiskt har marknaderna där vi är verksamma vuxit med 2-4 procent årligen.

Våra dotterbolag är starkt kassagenererande, vilket skapar finansiella möjligheter till förvärv och investeringar.

ADD Lonsamhet Vit

 AddLife har lång erfarenhet av förvärv, att identifiera intressanta bolag och genomföra framgångsrika transaktioner.

ADD Ansvar Vit

AddLifes dotterbolag har väletablerade säljorganisationer med hög teknisk kompetens och långvariga kundrelationer.

ADD Engagemang Vit

Måluppfyllelse 2023

Resultattillväxt

Lönsamhet

Utdelning

Kontakta oss!

Investerarsidorna innehåller all publicerad finansiell information för att underlätta för dig som vill investera.

Vi hjälper dig gärna att förstå vår verksamhet och våra ekonomiska resultat. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller om du har några förslag på hur vi kan förbättra vår tjänst.

Kontakt: ir@add.life

IR- och presskontakt

Fredrik Dalborg (2)

Fredrik Dalborg

CEO

fredrik.dalborg@add.life

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag

CFO

christina.rubenhag@add.life

Prenumerera