Hållbar kultur

Attraktiv arbetsgivare och affärspartner

AddLife-koncernen kännetecknas av en stark entreprenörsanda med engagerade anställda som drivs av att förbättra både sig själva och företaget de arbetar för. Medarbetarna är kärnan i vilka vi är. Vi värdesätter trygga anställningsformer, en god arbetsmiljö och individuella utvecklings-möjligheter. För vår koncern är en hög etisk standard en självklarhet och vi värdesätter transparens och integritet. Vi har nolltolerans när det gäller korruption, diskriminering och andra former av beteende som inte är i linje med vår vision. Vi förväntar oss också att våra affärspartners håller en hög standard.

 

 

Personlig utveckling

Adobestock 300716540

Mångfald och inkludering

Campaign Creators E6n7uoenyba Unsplash

Affärsetik

Shutterstock 258726044
ADD Tillvaxt Vit

Hållbarhet

SUSTAINABLE SOLUTIONS Vit

Hållbara lösningar

HÅLLBAR TILLVÄXT Vit

Hållbar tillväxt