Addlife Kapitalmarknadsdag 2023

Höjdpunkter från Kapitalmarknadsdagen

- AddLife upprepade sina finansiella mål för långsiktig vinsttillväxt på 15% per år, lönsamhet på minst 45% mätt som EBITA/rörelsekapital, och en utdelningskvot på 30-50% av nettoresultatet.

- Företaget beskrev sina prioriteringar för att skydda och förbättra vinsten, driva organisk tillväxt, förbättra kassaflödet och genomföra förvärv i utvalda segment. AddLife siktar på att nå ett nettoskuldsättning/EBITDA förhållande under 3,0.

- Presentationer gavs av VD Fredrik Dalborg, CFO Christina Rubenhag, CCO Peter Simonsbacka och ledare från Biolin Scientific och MBA.

- AddLifes strategi bygger på dess beprövade affärsmodell och kultur, med nya initiativ baserade på marknadstrender och företagets utökade storlek och närvaro. Nyckelstrategiska initiativ inkluderar att dra nytta av europeisk täckning, lägga till digitala lösningar, värdebaserad försäljning, utvidga tjänster, utveckla egna produkter och genomföra förvärv.

- Prioriterade tillväxtsegment identifierades, inklusive mikrobiologi, ortopedisk kirurgi, molekylärdiagnostik och välfärdsteknologi. Dessa segment har en över genomsnittlig tillväxt- och lönsamhetspotential.

- Kapitalmarknadsdagen gav en fördjupad inblick i AddLifes driftsmodell, finanser, prestandahanteringsmetod och strategisk riktning som ett ledande specialiserat företag inom life science-sektorn.

Ladda ner presentationen (PDF)

Se webbsändningen

Webbsändning

Kapitalmarknadsdagen gav värdefulla insikter i AddLifes affärsverksamhet och strategi. Med en beprövad modell och fokuserade initiativ är företaget väl positionerat för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. De identifierade prioriterade segmenten överensstämmer med attraktiva marknadsmöjligheter.

AddLife Capital Markets Day

För mer information, kontakta;

Fredrik Dalborg (2)

Fredrik Dalborg

CEO

fredrik.dalborg@add.life

Christina Rubenhag

Christina Rubenhag

CFO

christina.rubenhag@add.life