En europeisk aktör inom life science

Vår vison är att förbättra människors liv genom att vara en ledande, värdeskapande partner inom life science

Delårsrapport Q2 2023
Graph

Aktien

2023-09-28

Kalender

 • AddLifes kapitalmarknadsdag

  Den 15 september hade AddLife kapitalmarknadsdag som syftade till att ge insikter i AddLifes affärsmodell, portföljbolag och strategiska planer. Medverkande var vår VD Fredrik Dalborg och andra nyckelpersoner.

  Läs mer
  AddLife Capital Markets Day
 • Efterfrågan utvecklas positivt inom alla områden

  AddLifes dotterbolag har starka marknadspositioner i växande nischer, vilket tydligt reflekteras i bolagets nettoomsättningstillväxt om 14% i andra kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3% jämfört med föregående år, drivet framför allt av högre nettoomsättningstillväxt, och EBITA marginalen var 10,4%. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda.

  VD-kommentar Q2
  Fredrik Dalborg Q2 2023 3 (1)

Våra affärsområden

Medtech

MEDTECH

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel och digitala lösningar inom hemvård. Medtechs erbjudande vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.

Läs mer
Labtech

LABTECH

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Kunderna är till exempel sjukhus, forskningslaboratorier, läkemedelsföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

Läs mer

Gå med i AddLife-gruppen

Har du ett life science-bolag där det finns förutsättningar att växa? Vi erbjuder ett attraktivt alternativ med en decentraliserad affärsmodell där vi kombinerar styrkan hos det stora bolaget med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Som dotterbolag till AddLife ansvarar du för din affärsverksamhet inom ramen för AddLifes krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

Förvärv

Nyheter från våra bolag

Isfritt Fremhevet Bilde
22 augusti 2023
Hepro enters strategic cooperation with Norwegian IsFritt

IsFritt is a manufacturer of outdoor heating mats and a complete supplier of slip protection products for stairs and walkways that are developed for the Nordic climate. The products ensure that you have a safe surface and thus help prevent falls.

Hepro
15 augusti 2023 | Triolab OY
Technical support assisting customers

Triolab has its own technical support organisation consisting of 12 experienced professionals. Its purpose is to ensure the functionality of equipment used by our customers in human and veterinary health care and industrial and research fields, and to help if any problems occur.

08 augusti 2023 | Biolin Scientific
Biolin Scientific and DKSH extend strategic partnership in the APAC region

By appointing DKSH as its key partner in nine thriving markets across Asia-Pacific, Biolin Scientific ensures that cutting-edge surface science technologies and solutions are easily accessible to researchers and scientists in these regions.

31 juli 2023 | AddLife
AddLife Capital Markets Day Invitation

AddLife invites investors, analysts, and financial media to it's hybrid Capital Markets Day on September 15, 2023.

Visa alla nyheter

Hållbarhet för AddLife

Hållbarhet är en central del av AddLifes vision att förbättra människors liv genom att vara en ledande, värdeskapande aktör inom life science. AddLifes syn på hållbarhet identifieras genom tre grundpelare där vi kan ha störst bidrag till ett långsiktigt hållbart företag och samhälle.

Adobestock 300716540