Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Förvärv 2020

AddLife har under 2020 förvärvat totalt sex nya bolag i Europa och Australien

Investera i AddLife

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap.

Långsiktig sund utveckling

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i vår affärsnytta.

Kraftig tillväxt avslutade året

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Pandemin drabbade oss med förnyad kraft i en andra våg under det fjärde kvartalet. Sedan pandemin startade har försäljningen i våra diagnostikbolag ökat på samtliga marknader. Våra bolag inom Medtech har haft god försäljning av medicintekniska produkter.
Se inspelad webcast här:

Årsredovisning 2019

LADDA NER PDF

LABTECH

Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: