AddLife förvärvar Healthcare 21 Group

Fortsatt expansion i Europa med ny verksamhet på Irland och i Storbritannien

Förvärv inom oftalmologi

Expansion i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group

Årsredovisning 2020

AddLifes årsredovisning 2020 offentliggjord

Investera i AddLife

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap.

Jag är väldigt entusiastisk över detta förvärv. HC21 ger oss tillgång till två av Europas mest attraktiva Life Science-marknader

Kristina Willgård, VD AddLife

AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Healthcare 21 Group, HC21, en ledande oberoende Life Science-distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Vi har haft ett konferenssamtal med en presentation av förvärvet som spelades in.

Vårt förvärv inom segmentet oftalmologi stärker vår position som en oberoende europeisk nischaktör inom Life Science

Kristina Willgård, VD AddLife

AddLife expanderar i nytt segment oftalmologi, ögonkirurgi, genom förvärv av Vision Ophthalmology Group, som omsätter cirka 700 MSEK. Vi har haft ett konferenssamtal med en presentation av förvärvet som spelades in.

Utmanande, men resultat-mässigt fantastiskt år

Årsredovisning 2020

Jag är övertygad om att vår framgång beror på vår affärsmodell som fungerar även i en tid av kris. Vår decentraliserade organisation med entreprenörsdrivna dotterbolag har trots stora utmaningar, utvecklat affären och hittat nya vägar för att få fram produkter och lösningar med bibehållen kvalitet. Deras insatser för att hjälpa kunderna har gjort avtryck och med fördjupade kundrelationer öppnas nya affärsmöjligheter.

LABTECH

Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: