Investera i AddLife

All offentliggjord finansiell information för att underlätta för dig som investerare.

Väx med oss!

Utveckla ditt bolag genom att bli en del av AddLife.

Långsiktig sund utveckling

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i vår affärsnytta.

Årsredovisning 2017

LADDA NER

Ett starkare bolag på en växande marknad

2017 var ett framgångsrikt år för AddLife. Vi fortsatte vår tillväxtresa och våra dotterbolag tog ytterligare marknadsandelar. Tre förvärv genomfördes som beräknas tillföra cirka 225 MSEK i årsomsättning. Under senare delen av året fokuserade vi på att effektivisera vår koncern och integrera genomförda förvärv för att stärka vår bas för framtida tillväxt.

LABTECH

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

Life Science i Norden

AddLifes hemmamarknad Norden har en växande och åldrande befolkning, vilket ökar behoven av vård och omsorg. En konstruktiv samverkan mellan samhälle, forskning och näringsliv är därför viktig för att uppfylla medborgarnas förväntningar. AddLife bidrar här aktivt med sina högkvalitativa produkter och tjänster inom laboratorie- och medicinteknik.

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: