AddLife förvärvar Healthcare 21 Group

Fortsatt expansion i Europa med ny verksamhet på Irland och i Storbritannien

Förvärv inom oftalmologi

Expansion i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group

Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Våra medarbetare adderar värde

Medarbetarna är vår viktigaste resurs på AddLife.

Börsens bästa serieförvärvare

EFN Marknad fokuserar på förvärvsintensiva bolag och intervjuar Kristina Willgård om AddLife. När det gäller framtida förvärv ser Kristina Willgård flera intressanta alternativ: ”Vi har en otroligt intressant förvärvspipeline”, säger hon.

Ta del av programmet här:

AddLife i Affärsvärlden

Affärsvärlden skriver om AddLife i en intervju med Kristina Willgård. "Det är vår kultur och decentraliserade verksamhet som är orsaken till vår framgång ..."

Ta del av artikel och analys här:

På plats i operationssalen

Titthålskirurgi förenklar för patienten. Såren läker snabbare och risken för komplikationer minskar. AddLifes dotterbolag DACH Medical Group har en stark position inom titthålskirurgi och bolagets medarbetare assisterar under operation.

AddLifes strategi är att växa organiskt och genom förvärv. Entreprenörsdrivna Dach Medical Group förvärvades 2020 och var ett viktigt steg för AddLifes expansion in i Centraleuropa.

LABTECH

Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: