Väx med oss!

Investera i AddLife

All offentliggjord finansiell information för att underlätta för dig som investerare.

Långsiktig sund utveckling

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i vår affärsnytta.

Företrädesemission 2019

MER INFORMATION

Expansion på 13 nya marknader i Östeuropa

AddLife förvärvar österrikiska Biomedica, moderbolag i en koncern med en omsättning om cirka 65 MEUR, som bedriver verksamhet i 13 länder i Europa med 280 medarbetare. Biomedica levererar, precis som AddLife, produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Biomedica blir en del av både Medtech och Labtech.

LABTECH

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

Life Science i Norden

AddLifes hemmamarknad Norden har en växande och åldrande befolkning, vilket ökar behoven av vård och omsorg. En konstruktiv samverkan mellan samhälle, forskning och näringsliv är därför viktig för att uppfylla medborgarnas förväntningar. AddLife bidrar här aktivt med sina högkvalitativa produkter och tjänster inom laboratorie- och medicinteknik.

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: