Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Investera i AddLife

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap.

Långsiktig sund utveckling

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i vår affärsnytta.

Våra medarbetare adderar värde

Medarbetarna är vår viktigaste resurs på AddLife.

Tillväxt i Europa

2019 var året då AddLife på allvar etablerade sig på den europeiska marknaden. Genom förvärvet av Biomedica och produktportföljen från Wellspect HealthCare öppnades porten till Europa, och med den ytterligare tillväxtmöjligheter. Vår strategi står fast - att växa både organiskt och genom förvärv - och etableringen på nya marknader har bevisat styrkan i strategin.

Årsredovisning 2019

LADDA NER PDF

LABTECH

Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: