Värdeskapande aktör inom Life Science

Vi strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Investera i AddLife

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap.

Våra medarbetare adderar värde

Medarbetarna är vår viktigaste resurs på AddLife.

Långsiktig sund utveckling

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i vår affärsnytta.

Analysguiden intervjuar AddLife

SE INTERVJU

Expansion på nya marknader

Fokus har varit att utveckla våra affärer genom att växa organiskt och utöka verksamheten med förvärv. 2018 innebar ett viktigt steg för AddLifes expansion och tillväxt. Genom vårt hittills största förvärv, österrikiska Biomedica, öppnade vi vägen ut mot Europa. Årets övriga fyra förvärv stärkte bolaget ytterligare inom prioriterade nischområden. Tillsammans beräknas årets fem förvärv addera en årsomsättning om cirka 750 MSEK.

LABTECH

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden och övriga Europa.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

AddLife i Europa

AddLife är en ledande oberoende distributör till den europeiska Life Science-marknaden. Verksamheten är inriktad på utvalda nischer inom laboratorieanalys och medicinteknik. Försäljningen sker i cirka 25 länder, huvudsakligen i Norden, Central- och Östeuropa.

Kunderna är framför allt sjukhus och laboratorier, samt läkemedels- och livsmedelsindustri.

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: