AddLife förvärvar Healthcare 21 Group

Fortsatt expansion i Europa med ny verksamhet på Irland och i Storbritannien

Förvärv inom oftalmologi

Expansion i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group

Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Våra medarbetare adderar värde

Medarbetarna är vår viktigaste resurs på AddLife.

Stark inledning på året och två strategiska förvärv

Delårsrapport Q1 2021

Covid-19 pandemin håller fortfarande sitt grepp om världen. Våra dotterbolag fortsätter sitt fantastiska jobb för att skapa affärer och svara upp mot kundernas behov. Omsättningen i årets första kvartal ökade med 65 procent till 1 736 MSEK och resultatet, EBITA, ökade med 209 procent till 326 MSEK och vi stärkte EBITA-marginalen till 18,8 procent. Efter kvartalets slut har vi genomfört två större förvärv, Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21). Förvärven beräknas tillsammans öka vår årsomsättning med drygt 40 procent till cirka 7,6 miljarder SEK.

Jag är väldigt entusiastisk över detta förvärv. HC21 ger oss tillgång till två av Europas mest attraktiva Life Science-marknader

Kristina Willgård, VD AddLife

AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Healthcare 21 Group, HC21, en ledande oberoende Life Science-distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Vi har haft ett konferenssamtal med en presentation av förvärvet som spelades in.

Vårt förvärv inom segmentet oftalmologi stärker vår position som en oberoende europeisk nischaktör inom Life Science

Kristina Willgård, VD AddLife

AddLife expanderar i nytt segment oftalmologi, ögonkirurgi, genom förvärv av Vision Ophthalmology Group, som omsätter cirka 700 MSEK. Vi har haft ett konferenssamtal med en presentation av förvärvet som spelades in.

LABTECH

Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

MER OM LABTECH

MEDTECH

Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

MER OM MEDTECH

FÖRVÄRV

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande. AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt.

MER OM FÖRVÄRV

SAMHÄLLSANSVAR

Vår vision är att förbättra människors liv bl.a genom att sponsra: