Strategi för hållbar tillväxt

AddLifes strategi bygger på tre grundpelare enligt nedan. Det är ramverket för alla våra aktiviteter. Strategierna hjälper oss att fatta de rätta besluten för att uppnå de högt uppsatta finansiella målen.

Marknadsledande positioner

Att vara marknadsledare i utvalda nischer är viktigt för att AddLife ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För att nå detta ska våra dotterbolag:

  • Vara värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer
  • Vara kvalificerade leverantörer och rådgivare
  • Bygga försäljningen på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer

Operativ rörlighet

Operativ rörlighet är ett agilt arbetssätt där AddLife skapar bättre förutsättningar för affärs- och lönsamhetsutveckling.

  • Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter
  • AddLife utvecklar verksamheten genom aktivt ägande och styrelsearbete

Förvärv

Förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt.

  • Vi letar kontinuerligt efter nya Life Science-bolag där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner
  • Vi har en framgångsrik förvärvsprocess för integrering och utveckling
  • Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt