Kalender AddLife

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Rapporten släpps kl. 07.45. Telefonkonferens kl. 10.00

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Rapporten släpps kl  07.45. Telefonkonferens kl. 10.00.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Rapporten släpps kl. 07.45. Telefonkonferens kl. 10.00.