Kalender AddLife

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Rapporten släpps 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00.

Årsstämma i AddLife AB (publ), Stockholm

Kl 16.00 Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00.