Från vänster: Stefan Hedelius, Birgit Stattin Norinder, Håkan Roos, Johan Sjö, Eva Nilsagård, Andreas Göthberg.

Styrelse

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving AB och Alfred Berg ABN AMRO.
Väsentliga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Bergman & Beving AB och OptiGroup AB. Styrelseledamot i Addtech AB, Camfil AB och M2 Asset Management AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till störreaktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 3 600 A-aktier och 51 428 B-aktier.

Andreas Göthberg

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Akademikliniken, samt tidigare verkställande direktör för Memira Holding AB, Menigo Foodservice AB, Onemed Lab Sweden AB samt SATS Group.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: –

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969.
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines (SAS) och Ericsson.
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 1 142 B-aktier.

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo koncernen, AstraZeneca koncernen och SKF.
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 1 142 B-aktier.

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948.
Utbildning: Farmacie magister.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn AB.
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hansa Biopharma AB och Jettesta AB.
beroende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 2 284 B-aktier (inklusive närståendes innehav)

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955.
Utbildning: Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB.
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB och Sandå Sverige AB. Styrelseledamot i OptiGroup AB och Nordic Kitchen Group AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 537 054 A-aktier och 2 917 135 B-aktier.