Från vänster: Stefan Hedelius, Birgit Stattin Norinder, Håkan Roos, Johan Sjö, Eva Nilsagård, Andreas Göthberg.

Styrelse

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OptiGroup AB. Styrelseledamot i Addtech AB och Bergman & Beving aktiebolag
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Addtech AB(publ) samt ledande befattningar i B&B Tools AB, dessförinnan Alfred Berg ABN AMRO
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Andreas Göthberg

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967
Utbildning: civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i L&R Intressenter AB, LL Intressenter AB och Rocky Ground AB
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Akademikliniken, samt tidigare Verkställande direktör för Memira, Menigo Foodservice, Onemed samt SATS Group.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969
Styrelseledamot sedan: 2015
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, samt tidigare Verkställande direktör för NOTE AB, Vice President, Brand and Marketing, Scandinavian Airlines (SAS) samt positioner inom Ericsson, bl.a. som Vice President Marketing and Communications, Head of Strategy and Marketing samt Vice President Ericsson Austria.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bufab AB
Arbetslivserfarenhet: Positioner inom  Volvokoncernen,  finanschef för Vitrolife AB (publ) och Plastal Industri AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hansa-Medical AB, Styrelseledamot i Nicox S.A
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia Upjohn
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955
Utbildning: Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB och Sandå Sverige AB. Styrelseledamot i OptiGroup AB, Gadelius, Japan och Nordic Kitchen Group AB
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej