Styrelse

Johan Sjö
Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Addtech AB (publ), Bufab AB (publ), Bergman & Beving Holding AB
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Addtech AB(publ) samt” ledande befattningar i B&B Tools AB, dessförinnan Alfred Berg ABN AMRO
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Birgit Stattin Norinder
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hansa-Medical AB, Nicox S.A. (publ), Jettesta AB och WntResearch AB
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia Upjohn
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Börjesson
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1978
Utbildning: Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelse ordförande i Bostad Direkt Stockholm Aktiebolag, Swedish Cable Trolleys AB, Ventilations grossisten Nordic AB och Inomec AB. Styrelse-ledamot i Momentum Group AB, Tisenhult Invest AB och Futuraskolan AB
Arbetslivserfarenhet:
Verkställande direktör och styrelseleda-mot i Tisenhult-gruppen AB och Tisenhult Förvaltning AB samt finanschef i AB Cibenon
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Håkan Roos
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955
Utbildning: Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB, Antpac Production AB, Sandå Sverige AB, Design House Stockholm AB. Styrelseledamot i Scandy Garden Aktie bolag, Gadelius Japan och Opti Group AB
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Stefan Hedelius
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969
Styrelseledamot sedan:
2015
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i NOTE AB (publ) samt tidigare Vice President, Brand and Marketing, Scandinavian Airlines (SAS) samt positioner inom Ericsson, bl.a. som Vice President Marketing and Communications, Head of Strategy and Marketing samt Vice President Ericsson Austria
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Eva Nilsagård
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning:
Civilekonom
Väsentliga styrelseuppdrag:
Styrelse ledamot i Bufab AB (publ), Plastal Sverige AB, Plastal AS och Plastal NV
Arbetslivserfarenhet:
Positioner inom  Volvokoncernen,  finanschef för Vitrolife AB (publ) och Plastal Industri AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare:
Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja