Styrelse

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving AB och Alfred Berg ABN AMRO
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Addtech AB, Momentum Group AB, OptiGroup AB och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 70 000 B-aktier

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines (SAS) och Ericsson
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo koncernen, AstraZeneca koncernen och SKF
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Spermosens AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 8 568 B-aktier

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn, Ltd. Ledande befattningar inom bl. a. Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hansa Biopharma AB och Jettesta AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 9 136 B-aktier (inklusive närståendes innehav)

Eva Elmstedt

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1960
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group, styrelseledamot i Semcon AB och Smart Eye AB
Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 4 000

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i OptiGroup AB och Sandå Sverige AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 2 160 604 A-aktier och 2 724 727 B-aktier