Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Prenumerera

IR- och presskontakt

Född: 1965

Medlem av ledningen sedan: 2015

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB (publ), ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen, Styrelseledamot i SERNEKE Group AB

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S

Född: 1976

Medlem av ledningen sedan: 2015

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller i Addtech AB (publ), koncernredovisningschef i Nefab AB, Revisor EY