Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium den 21 och 22 mars

AddLife adderar värde

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife marknadsför och säljer instrument, utrustning, förbrukningsvaror, hjälpmedel samt relaterade tjänster och service till laboratorier inom vård och forskning samt sjukhus och sjukvårdsföretag.

Affärsområdet Labtech

Affärsområdet Labtech inriktar sig på produkter till diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

Affärsområdet Medtech

Affärsområdet Medtech säljer medicintekniska produkter till den offentligt finansierade sjukvården.