Marknad

Den nordiska Life Science-marknaden som AddLife är verksam inom uppskattades uppgå till omkring 42 miljarder kronor 2014. Sverige är den största marknaden i Norden med cirka 38 procent, följt av Danmark, Norge och Finland som stod för cirka 29 procent, 19 procent respektive 14 procent. Den nordiska Life Science-marknaden har under 2016 vuxit med 2–4 procent. (Årsredovisning 2016)

Life Science-marknaden består av flera segment, men AddLife har valt att verka i två av dessa; Labtech och Medtech. Labtech omfattar produkter och tjänster inom diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech omfattar produkter och tjänster inom medicinteknik. AddLife verkar inom utvalda nischer i båda marknadssegmenten.

Life Science-marknadens ekosystem

Life Science-marknaden fungerar som ett ekosystem, där de olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLifes produktportfölj möter marknadens behov som överskådligt kan förklaras enligt bilden.

  1. Forskning och utveckling samt industriell analys
  2. Diagnostisk analys av patientprover
  3. Vård och behandling av patient

Kunder i hela Norden

AddLife som bolag har inga egna kundrelationer, utan alla kundkontakter och affärsförbindelser med kunder sker i våra 30 operativa dotterbolag. Våra kunder finns såväl inom privat som offentlig sektor; framförallt sjukhus, laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin i Norden.
Den absoluta majoriteten är inom offentlig sektor.

Nära samarbeten med ledande leverantörer

AddLife arbetar med flera olika strategiska leverantörer. Vår ambition är att ha nära samarbeten med ledande globala leverantörer inom våra nischområden i samtliga nordiska länder. Genom åren har vi utvecklat långsiktiga relationer och partnerskap som gjort det möjligt för AddLife att etablera ledande marknadspositioner inom vissa marknadsnischer. Som oberoende aktör kan vi erbjuda kundanpassade lösningar som kan vara en kombination av produkter från flera av AddLifes drygt 1 400 leverantörer.   

Kunder

Exempel på kunder är:

  • AstraZeneca
  • Eurofins
  • Helsingfors Universitetssjukhus
  • Karolinska sjukhuset
  • Novo Nordisk
  • Rikshospitalet i Oslo
  • Sahlgrenska sjukhuset