Medtech

Affärsområde Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård. Kunder är bland andra sjukhus, vårdinrättningar och brukare. Affärsområdet är verksamt i Norden, Central- och Östeuropa samt i begränsad omfattning i Australien.

Enorm brist på skyddsutrustning löstes genom stort engagemang

Ola Johansson och Daniel Sandberg, Logistik Mediplast Sverige

I början av covid-19-pandemin rådde ett närmast desperat läge med brist på skyddsprodukter i sjukvården. Produkterna var slut hos våra leverantörer och vi fick snabbt sondera marknaden. Genom vårt breda kontaktnät hittade vi ganska omgående en ny leverantör i Kina, men hemtransporten under pandemin visade sig vara en stor utmaning. Efter många turer kunde godset skeppas hem via flyg, båt och lastbil hela vägen från Kina. Det kändes otroligt bra efter allt engagemang att se produkterna komma fram och användas i vården.

Nettoomsättning: 2 061 MSEK
EBITA: 253 MSEK
Medarbetare: 497
Andel av nettoomsättning: 39%

Affärsområde Medtech

Affärsområdet Medtech erbjuder medicintekniska produkter till sjukhus och för hemvård. Det breda erbjudandet är en framgångsfaktor eftersom upphandlingarna till sjukhusen blir allt större.

Medtechbolagen erbjuder medicintekniska produkter till sjukvården samt produkter inom hemsjukvård. Kunderna är huvudsakligen offentligt finansierad vård och omsorg i Norden och övriga Europa. Affärsområdet har även viss export av egna produkter till Europa, framför allt Tyskland och Benelux-länderna. Produktutbudet är brett och spänner från enklare engångsartiklar inom förband, till exempel kompresser, till avancerade produkter för thoraxkirurgi, till exempel hjärtklaffar.

Medtech erbjuder även tjänster som utbildning av brukare samt specialutbildningar inom operation och el-kirurgi. Inom hemvårdssegmentet erbjuds produkter som möjliggör för brukare att bo kvar hemma längre.

Förvärvet av DACH Medical Group stärker vår ställning inom avancerad kirurgi

Ove Sandin, Affärsområdeschef Medtech AddLife

Förvärvet av DACH Medical Group 2020 stärker vår närvaro i Centraleuropa inom avancerad kirurgi. Förvärvet kompletterar med nya marknader inom en nisch där vi redan har stor kompetens och marknadsnärvaro på i flera marknader.

Utveckling och marknad under 2020

Året har präglats av covid-19-pandemin där sjukvården, i samtliga länder, har efterfrågat extraordinära kvantiteter medicintekniska produkter, framför allt skyddsutrustning. Båda våra dotterbolag Mediplast och Biomedica har under året erhållit extra beställningar, utanför ramavtal, avseende skyddsutrustning till sjukvården. Tack vare långsiktiga, starka leverantörsrelationer har vi kunnat erbjuda leveranser både enligt befintliga avtal och extra beställningar. I tillägg har vi identifierat nya leverantörer i Asien där vår egen kvalitetsprocess säkerställt att produkterna uppfyller de regulatoriska kraven och håller den kvalitet som sjukvården förväntar sig. Det exceptionella läge som uppstod inom sjukvården i flera länder under pandemin, med utmaningar kring säkra leveranskedjor, produktkvalitet och beredskapslager har medfört fördjupade och givande diskussioner med flera av våra större kunder angående utmaningar och behov framåt inför framtida samarbete.

Försäljningen av produkter till elektiv kirurgi har varit betydligt lägre än normalt på samtliga marknader vilket har medfört att andelen egna produkter är ovanligt låg. Eftersom sjukhusen har lagt alla resurser på covid-19-relaterad intensiv- och akutvård har vårdköerna ökat markant. Det kommer ta lång tid för de flesta länder att hantera den uppkomna vårdskulden.

Trenden avseende behovet av ökad och säker vård i hemmet är fortsatt stark. Dock har flera av våra bolag inom hemvård sett förseningar i projekt, då fysiska möten och installationer hos kunder, varit begränsade under pandemin. Framför allt har bostadsanpassningar påverkats negativt medan större byggprojekt, i stort sett, har fortsatt som planerat.

I maj 2021 träder nya MDR i kraft, vilket innebär högre krav på såväl distributörer som tillverkare av produkter. Detta leder till mer omfattande krav på riskbedömning, produktsäkerhet och dokumentation samt övervakning av tillgängligt sortiment.

Under året har produktägarskapet avseende produktportföljen från Wellspect, som förvärvades under 2019, blivit registrerad och sortimentet är nu godkänt för försäljning med vårt CE-märke. Under 2020 har fem förvärv genomförts till affärsområdet, som totalt förväntas bidra med en sammanlagd årsomsättning om ca 375 MSEK.

Medtechs produktsegment

  • Öron, näsa och hals
  • Respiration
  • Intensivvård
  • Kirurgi
  • Sårvård
  • Enteral nutrition
  • Fallprevention
  • Välfärdsteknologi
  • Badrumshjälpmedel
  • Hjälpmedel för handikappade barn

Målet är att få människor att bo längre hemma

Geir Tore Jakobsen, VD Hepro Norge

AddLife förvärvade oss i februari 2017. Integrationen har gått väldigt smidigt och det AddLife sa till oss under förvärvsprocessen har de levt upp till. Jag upplever att vi har frihet under ansvar och att moderbolaget har ett långsiktigt perspektiv på vår affärsverksamhet. Vi har fått starkare muskler, nya samarbetspartner och möjligheter att ta oss in på nya marknader. Jag har en stark tro på att vi tillsammans med AddLife och övriga Medtech-bolag kommer fortsätta på denna framgångsrika väg.

Dotterbolag

Brett sortiment av produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Geografisk marknad: Central- och Östeuropa

Segment: Kardiologi, Kirurgi, Intensivvård, Onkologi, Ortopedi, Hygien

Exempel på kunder: Universitetssjukhus / Polykliniker / Hjärtcentra / Privata Sjukhus / Äldrehem

Antal anställda: 280

Levererar ett brett utbud av badrums- och köksutrustning för äldre och funktionshindrade med fokus på flexibilitet

Geografisk marknad: Norge

Segment: Specialister inom flexibel inredning av badrum och kök med produkter lämpliga för användning i privata hem, skolor, vårdhem, äldreboenden och sjukhus

Exempel på kunder: NAV, äldreboenden, vårdhem och sjukhus

Antal anställda: 6

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård för äldre och tekniska hjälpmedel av hög kvalitet för barn och unga, samt produkter inom välfärdsteknologi

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Hemvårdsprodukter, välfärdsteknologi och tekniska hjälpmedel

Exempel på kunder: Offentlig sektor, privata vårdaktörer, NAV. Viss försäljning även till slutkonsument

Antal anställda: 70

Korpinen marknadsför Gaius, ett badrumskoncept designade för personer med särskilda behov.

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Japan och Ryssland

Segment: Specialiserade på badrumsprodukter för sjukhus, vårdhem, offentliga utrymmen och hemvård

Antal anställda: 15

Försäljning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial

Geografisk marknad: Huvudsakligen de nordiska länderna och Nederländerna

Segment: Operation, Thorax/Neuro, Förband, Anestesi/IVA, Öron - Näsa - Hals, Stomi. Primärvård - Sårvård, Hud- och Hygienbehandling, Inkontinens. Specialiserad sjukvård - Kirurgi, Urologi. Kunder inom offentlig samt privat sjukvård.

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat sjukvård

Antal anställda: 156

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Badrumsprodukter

Exempel på kunder: Kommunal hemvård och landsting

Antal anställda: 12

Vi utvecklar, producerar och marknadsför kök- och badrumslösningar samt bordslösningar för funktionshindrade inom privat och offentlig sektor

Geografisk marknad: Över hela världen

Segment: Sjukvården

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat vårdsektor

Antal anställda: 72

Försäljning av medicinteknisk utrustning

Geografisk marknad: DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz)

Segment: Allmän kirurgi, bröstkirurgi, bariatrisk kirurgi, urologi, gynekologi

Exempel på kunder: Offentliga såväl som privata sjukhus

Antal anställda: 23

Zafe ger dig moderna trygghetslarm för alla typer av omsorgsboende. Våra system hjälper personalen att arbeta effektivt samtidigt som de boende alltid har nära till hjälp. Vi installerar teknik som får personal och boende att trivas och känna sig trygga.

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Välfärdsteknologi

Exempel på kunder: Alla typer av omsorgsboende

Antal anställda: 20

Försäljning av medicinsk utrustning, implantat och utrustning för avancerad kirurgi

Geografisk marknad: Italien, Vatikanstaten och San Marino

Segment: Neurokirurgi, ryggradskirurgi, sårvård, interventionell radiologi, smärtlindring, allmän kirurgi

Exempel på kunder: Offentlig- såväl som privat vård

Antal anställda: 18

VOG är en ledande oberoende leverantör av högkvalitativa oftalmiska produkter och tjänster i Europa.

Geografisk marknad: Huvudmarknader i Tyskland, Schweiz, Österrike, Polen, Irland och UK med ytterligare marknader i övriga Europa

Segment: Distribution av intraokulära linser och andra kirurgiska implantat, kirurgisk utrustning, service och förbrukningsvaror, samt tillverkning av kundanpassade operations-kit, inom ögonkirurgi och diagnostik

Exempel på kunder: Offentlig och privat vårdsektor; sjukhus, enskilda kliniker och kedjor

Antal anställda: 190

Healthcare 21 är en innovativ och ledande leverantör av försäljnings-, marknadsförings-, distributions- och servicelösningar till vårdorganisationer.

Geografisk marknad: Irland, Storbritannien och Tyskland

Segment: Kompressionsterapi, Kritisk vård, Endoskopi, Instrumental upparbetning, Interventionell kardiologi, Interventionell radiologi, Medicinsk, Ortopedi, Pharma, Primärvård och omvårdnad, Rehab och mobilitet, Vetenskaplig, Kirurgisk, Urologi, Sårvård

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat vård

Antal anställda: 465