Affärsområde Medtech

Affärsområdet Medtech består av tolv operativa bolag som erbjuder medicinteknisk utrustning, förbrukningsvaror, instrument och apparater. Kunderna är framförallt sjukhus och hemsjukvård. Verksamhetsåret 2016 (nio månader) omsatte Medtech 556 MSEK.

Erbjudande Medtech

Av Medtechs tolv operativa bolag ingår nio i Mediplastgruppen. Bolagen är aktiva inom marknadssegmenten: operation, thorax/neuro, intervention, förband, anestesi, IVA, öra, näsa och hals, stomi, enteral nutrition och produkter inom hemsjukvård.Produkterna är framtagna både under eget varumärke, cirka 20 procent, och av andra välkända leverantörer, cirka 80 procent. Utbudet är brett med såväl enklare engångsartiklar, exempelvis förband, som avancerade produkter inom neurokirurgi. Andra exempel på produkter är personlig skyddsutrustning till operationspersonal, operationslampor, katetrar, blandningsaggregat för cytostatikabehandling, hjärtklaffar, syrgasmasker, stomiprodukter, specialanpassade bidétoaletter för rörelsehindrade.
Förutom försäljning, erbjuder Medtech utbildning till brukarna av våra produkter och dessutom specialutbildningar inom till exempel operation och el-kirurgi.

Vi kommer fortsätta vårt tålmodiga arbete med att ta fram egna produkter i bolagen och satsa ännu mer på produktutveckling.

Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech

Dotterbolag

Försäljning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial

Geografisk marknad: Huvudsakligen de Nordiska länderna och Nederländerna
Segment: Operation, Thorax/Neuro, Förband, Anestesi, Öron, Näsa och Hals, Stomi. Primärvård - Sårvård, Hud- och Hygienbehandling, Inkontinens. Specialiserad sjukvård - Kirurgi, Urologi. Kunder inom offentlig samt privat sjukvård.
Kunder: Offentlig såväl som privat sjukvård
Antal anställda: 156

Försäljning av produkter för kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi.

Geografisk marknad: Sverige, Norge samt Finland
Segment: Specialiserad sjukvård – Kirurgi
Kunder: Offentlig sjukvård
Antal anställda: 9

www.v-tech.se

Försäljning av specialprodukter för estetik- och plastikkirurgi.

Geografisk marknad: Sverige
Segment: Specialiserad sjukvård
Kunder: Auktoriserade kunder inom privat sjukvård.
Antal anställda: 2

www.esthe-tech.se

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård
Geografisk marknad: Sverige och Norge
Produktsegment: Hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi
Antal anställda: 40

www.hepro.no

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge
Segment: Badrumsprodukter
Kunder: Kommunal hemvård och landsting
Antal anställda: 12

www.svancare.se