Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa - hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Vi optimerar kontinuerligt vår produktportfölj till det som kunderna och marknaden efterfrågar.

Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech

Medtech nettoförsäljning per land 2017

Nettoomsättning: 940 MSEK
EBITA: 93 MSEK
Dotterbolag: 14
Medarbetare: 224
Andel av nettoomsättning: 40%
 

Medtech satsar på sjukhus- och hemsjukvård

2017 etablerade sig Medtech som en seriös aktör inom hemsjukvård. Tack vare förvärven av Hepro och Krabat kan vi nu på allvar erbjuda produkter som ger brukare möjligheten att bo kvar hemma längre. Förvärvet av TM Techno Medica innebar ett insteg inom området enteral nutrition som möjliggör en fortsatt expansion. Våra redan befintliga dotterbolag utvecklades också väl under året och vann ett stort antal offentliga upphandlingar. Inom exempelvis engångsprodukter för öron - näsa - hals fortsatte vi att vara marknadsledare. Under 2017 var affärsområdets organiska tillväxt 3 procent och den förvärvade 27 procent.

Vårt metodiska arbete att bygga upp vår pan-nordiska produktportfölj med både egna produkter och produkter från starka leverantörer ger oss möjlighet att delta i allt större upphandlingar inom sjukvården. Under 2017 har vi samordnat vår lager och logistikfunktion för att hantera vår tillväxt på ett bra sätt. Vår bedömning är att behoven av hemsjukvård kommer fortsätta att öka de närmaste åren och vi ser därför detta som ett intressant segment med framtidspotential. Med engagerade medarbetare och ett starkt produkterbjudande ser Medtech positivt på framtiden.

Medtechs produktsegment

 • Öron - näsa - hals
 • Intensivvård
 • Intervention
 • Neurokirurgi
 • Stomi
 • Operation
 • Operationsutrustning
 • Thorax
 • Sårvård
 • Laboratorium
 • Hemvård

Att få människor att bo längre hemma är målet

Kurt Kristoffersen, VD Hepro Norge

AddLife förvärvade oss i februari 2017. Integrationen har gått väldigt smidigt och det AddLife sa till oss under förvärvsprocessen har de levt upp till. Jag upplever att vi har frihet under ansvar och att moderbolaget har ett långsiktigt perspektiv på vår affärsverksamhet. Vi har fått starkare muskler, nya samarbetspartner och möjligheter att ta oss in på nya marknader. Jag har en stark tro på att vi tillsammans med AddLife och övriga Medtech-bolag kommer fortsätta på denna framgångsrika väg.

Dotterbolag

Brett sortiment av produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Geografisk marknad: Central- och Östeuropa

Segment: Kardiologi, Kirurgi, Intensivvård, Onkologi, Ortopedi, Hygien

Exempel på kunder: Universitetssjukhus / Polykliniker / Hjärtcentra / Privata Sjukhus / Äldrehem

Antal anställda: 280

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi

Exempel på kunder: Offentlig sektor, privata vårdaktörer. Viss försäljning även till slutkonsument

Antal anställda: 40

Krabat utvecklar, producerar och marknadsför tekniska hjälpmedel av hög kvalitet för barn och unga. Krabats produkter är nyskapande, funktionella och estetiskt tilltalande

Geografisk marknad: Europa

Segment: Barn och unga med särskilda behov

Exempel på kunder: NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration)

Antal anställda: 13

Korpinen marknadsför Gaius, ett badrumskoncept designade för personer med särskilda behov.

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Japan och Ryssland

Segment: Specialiserade på badrumsprodukter för sjukhus, vårdhem, offentliga utrymmen och hemvård

Antal anställda: 15

Försäljning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial

Geografisk marknad: Huvudsakligen de nordiska länderna och Nederländerna

Segment: Operation, Thorax/Neuro, Förband, Anestesi/IVA, Öron - Näsa - Hals, Stomi. Primärvård - Sårvård, Hud- och Hygienbehandling, Inkontinens. Specialiserad sjukvård - Kirurgi, Urologi. Kunder inom offentlig samt privat sjukvård.

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat sjukvård

Antal anställda: 156

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Badrumsprodukter

Exempel på kunder: Kommunal hemvård och landsting

Antal anställda: 12