Medtech

Affärsområdet Medtech erbjuder medicintekniska produkter till sjukhus och för hemvård. Det breda erbjudandet är en framgångsfaktor eftersom upphandlingarna till sjukhusen blir allt större.

Medtechbolagen erbjuder medicintekniska produkter till sjukvården samt produkter inom hemsjukvård. Kunderna är huvudsakligen offentligt finansierad vård och omsorg i Norden och övriga Europa. Affärsområdet har även viss export av egna produkter till Europa, framför allt Tyskland och Benelux-länderna. Produktutbudet är brett och spänner från enklare engångsartiklar inom förband, till exempel kompresser, till avancerade produkter för thoraxkirurgi, till exempel hjärtklaffar.

Medtech erbjuder även tjänster som utbildning av brukare samt specialutbildningar inom operation och el-kirurgi. Inom hemvårdssegmentet erbjuds produkter som möjliggör för brukare att bo kvar hemma längre.

Vi optimerar kontinuerligt vår produktportfölj till det som kunderna och marknaden efterfrågar.

Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech

Medtech nettoförsäljning per land 2017

Nettoomsättning: 1 031 MSEK
EBITA: 94 MSEK
Medarbetare: 237
Andel av nettoomsättning: 42%
 

Medtech - Utveckling och marknad under 2018

Affärsläget var generellt stabilt med bra aktivitet inom sjuk- och hemvården. Försäljningen till sjukvården var stark i Norge och Benelux och stabil i Sverige, men svagare i Finland och Danmark under året. Hemvård fortsätter utvecklas väl med fallprevention som det mest positiva området under 2018.
Två förvärv under året bidrog positivt till försäljningsut-vecklingen: Förvärvet av Väinö Korpinen Oy passar väl in i koncernens strategi för fortsatt expansion inom hemvård. Korpinen är den ledande leverantören av behovsanpassade badrumslösningar i Finland. Även utbudet inom avancerad kirurgi kompletterades i och med förvärvet av Ossano Scandinavia AB, ett nischbolag inom ortopedi. Bolaget har integrerats med Mediplast.

Starka i nischer och hemvård

Flera av Medtechs dotterbolag har stark position inom vissa förbrukningsartiklar som används i stora volymer av sjukvården. Ett exempel är engångsprodukter i öron-näsa-hals-segmentet. Branschens snabba tekniska utveckling och allt större upphandlingar ställer krav på flexibilitet och snabbhet. Förmågan att optimera produktportföljen till vad kunder och brukare efterfrågar säkerställs av medicinskt utbildade produkt- och säljansvariga.
Hemvård är ett växande produktsegment i Norden. På alla nordiska marknader finns initiativ för att flytta vård och behandling från sjukhusen till hemmen. Medtech har gjort flera förvärv inom hemvård sedan 2016 och är nu en väl etablerad aktör med bland annat tillgänglighetsanpassade badrumslösningar, tekniska hjälpmedel för barn och unga med särskilda behov, samt produkter för fallprevention och trappassistans.

Med en växande och åldrande befolkning i hela Norden är behovet av hjälpmedel i hemmiljö stort, och förväntas bara bli större. Efterfrågan inom hemvård förväntas fortsätta öka de närmaste åren, vilket gör hemvård till ett segment med framtidspotential. Medtech erbjuder för närvarande hemvård i tre länder i Norden: Norge, Sverige och Finland.

Medtechs produktsegment

 • Öron - näsa - hals
 • Intensivvård
 • Intervention
 • Neurokirurgi
 • Stomi
 • Operation
 • Thoraxkirurgi
 • Sårvård
 • Enteral nutrition
 • Urologi
 • Steril utrustning
 • Hemvård

Att få människor att bo längre hemma är målet

Kurt Kristoffersen, VD Hepro Norge

AddLife förvärvade oss i februari 2017. Integrationen har gått väldigt smidigt och det AddLife sa till oss under förvärvsprocessen har de levt upp till. Jag upplever att vi har frihet under ansvar och att moderbolaget har ett långsiktigt perspektiv på vår affärsverksamhet. Vi har fått starkare muskler, nya samarbetspartner och möjligheter att ta oss in på nya marknader. Jag har en stark tro på att vi tillsammans med AddLife och övriga Medtech-bolag kommer fortsätta på denna framgångsrika väg.

Dotterbolag

Brett sortiment av produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Geografisk marknad: Central- och Östeuropa

Segment: Kardiologi, Kirurgi, Intensivvård, Onkologi, Ortopedi, Hygien

Exempel på kunder: Universitetssjukhus / Polykliniker / Hjärtcentra / Privata Sjukhus / Äldrehem

Antal anställda: 280

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi

Exempel på kunder: Offentlig sektor, privata vårdaktörer. Viss försäljning även till slutkonsument

Antal anställda: 40

Krabat utvecklar, producerar och marknadsför tekniska hjälpmedel av hög kvalitet för barn och unga. Krabats produkter är nyskapande, funktionella och estetiskt tilltalande

Geografisk marknad: Europa

Segment: Barn och unga med särskilda behov

Exempel på kunder: NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration)

Antal anställda: 13

Korpinen marknadsför Gaius, ett badrumskoncept designade för personer med särskilda behov.

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Japan och Ryssland

Segment: Specialiserade på badrumsprodukter för sjukhus, vårdhem, offentliga utrymmen och hemvård

Antal anställda: 15

Försäljning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial

Geografisk marknad: Huvudsakligen de nordiska länderna och Nederländerna

Segment: Operation, Thorax/Neuro, Förband, Anestesi/IVA, Öron - Näsa - Hals, Stomi. Primärvård - Sårvård, Hud- och Hygienbehandling, Inkontinens. Specialiserad sjukvård - Kirurgi, Urologi. Kunder inom offentlig samt privat sjukvård.

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat sjukvård

Antal anställda: 156

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Badrumsprodukter

Exempel på kunder: Kommunal hemvård och landsting

Antal anställda: 12