Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Dotterbolagen har väl uppbyggda lokala försäljnings- och serviceorganisationer för att kunna arbeta nära kunder och leverantörer.

Labtechs erbjudande riktar sig framför allt till diagnostik och forskningslaboratorier i Norden och övriga Europa. Produkterna används för att diagnosticera sjukdomar eller bedriva forskning och består
dels av instrument och utrustning, dels av förbrukningsartiklar och reagenser till den installerade utrustningen.
Laboratorieteknik är ett kunskapsintensivt område och kunderna erbjuds därför också tjänster som service, support, rådgivning och utbildning för att säkerställa att utrustningen används effektivt.

Friheten som distributör gör att vi kan reagera snabbt och tidigt hitta de produkter som ligger i absolut framkant av utvecklingen

Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech

Labtech nettoförsäljning per land 2018

Nettoomsättning: 1 451 MSEK
EBITA: 165 MSEK
Medarbetare: 357
Andel av nettoomsättning: 58%
 

Labtech - Utveckling och marknad under 2018

Labtech hade något lägre försäljningstillväxt under 2018 jämfört med tidigare år men utvecklingen för diagnostikbolagen var positiv. Särskilt stark var tillväxten i Finland där AddLifes marknadspostion stärktes. Under året fortsatte satsningarna inom molekylär- och mikrobiologi och tillväxten inom segmentet veterinärdiagnostik var god. Ytterligare insteg inom det intressanta och växande området livsmedelsdiagnostik gjordes under året genom förvärvet av Food Diagnostics. Samtliga nordiska länder fortsätter satsa för att stärka forskningen inom Life Science.

Starka nischpositioner

Labtech har starka marknadspositioner i Norden i flera utvalda nischer inom patientnära diagnostisk analys, molekylärdiagnostik och genetisk forskning. Bland dessa kan till exempel nämnas reagenser och utrustning för koagulation- och blodgasanalys samt reagenser för biomedicinsk forskning, det vill säga genmodifiering i laboratoriemiljö. Laboratoriebranschen är innovationsintensiv. Nya produkter utvecklas hela tiden och trenden går mot ökande andel mer patientnära lösningar, där Labtechs bolag är starka. På Labtechs nischmarknader drivs tillväxten främst av att teknikutvecklingen skapar nya applikationer, bland annat inom molekylär- och mikrobiologi samt nya tillämpningar för NGS (Next-Generation Sequencing). Friheten som distributör gör att Labtech kan reagera snabbt och tidigt hitta de produkter som ligger i absolut framkant av utvecklingen.

Efterfrågan på vård och omsorg förväntas fortsätta öka. Utvecklingen mot att prover och analys sker alltmer patientnära fortsätter. Arbetssättet med egen lokal säljorganisation och stark serviceorganisation skapar nära relationer till kunder och leverantörer, vilket är en framgångsfaktor.

 

Labtechs produktsegment

 • Hematologi
 • Patologi
 • POC (patientnära diagnostik)
 • Cellbiologi
 • Analysinstrument
 • Förbrukningsartiklar
 • Avancerade instrument
 • Mikrobiologi
 • Molekylärbiologi
 • Klinisk kemi
 • Immunologi

Vi pratar samma språk som våra kunder

Kai Rantanen, VD Triolab Finland

Laboratoriebranschen är mycket innovationsintensiv. Det utvecklas hela tiden nya produkter som går alltmer mot patientnära lösningar. I dagsläget passar Labtechs produktportfölj väldigt bra för många kunder. Men utmaningen för oss är att hitta framtidens produkter för morgondagens kunder. Därför tänker vi som våra kunder tänker – och har medarbetare med stor branschkunskap och ett vetenskapligt perspektiv på hög nivå. Att bygga långa relationer där kunden verkligen har nytta av att träffa dig är en nyckelfaktor för vår framgång.

Dotterbolag

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri, universitet och högskolor

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Analysinstrument och apparater samt mikroskopi

Exempel på kunder: Astra Zeneca, Lunds Universitet, Karolinska Institutet

Antal anställda: 30

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster inom ytvetenskap till industrin och akademin

Geografisk marknad: Globalt

Segment: Avancerad materialutveckling inom både akademi och industri

Exempel på kunder: P&G, IBM, Apple, BASF, Stanford University, Harvard University, Peking University

Antal anställda: 60

Bredt sortiment av produkter och tjänster för laboratoriet.

Geografisk marknad: Central- och Österuropa

Segment: In vitro diagnostik, veterinär- och livsmedelsdiagnostik, forskningsreagenser och instrument, Biomedica Immunoassays, service

Exempel på kunder: Privata och offentliga sjukhus / referenscenter / privata laboratorier / CROs / Forskningsinstitut / Universitet / Biotech & Pharma / Veterinär- och livsmedelslaboratorier

Antal anställda: 280

BioNordika gruppen består av: BioNordika Sweden AB, BioNordika Denmark A/S, BioNordika Finland OY och BioNordika Norway AS. Försäljning av laboratorieutrustning och reagenser huvudsakligen för forskning.

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland

Segment: Cell & Molekylärbiologi samt Immunologi för akademisk forskning och pharmaindustrin, Laboratorieutrustning

Exempel på kunder: AstraZeneca, Karolinska Institutet, Novo Nordisk, Novozymes, Institute for Molecular Medicine Finland

Antal anställda: 36

Leverantör och tillverkare av ett brett sortiment av laboratorieutrustning och reagens.

Geografisk marknad: Italien

Segment: Cellbiologi, molekylärbiologi, NGS, immunologi, labbutrustning, plastvaror, HighTech-instrument och medicinska apparater för Life Science och hälsovården.

Exempel på kunder: Universitetsforskningscentra, privata forskningscentra, privata och offentliga sjukhus, läkemedelsföretag, industriföretag och diagnostiska laboratorier

Antal anställda: 58

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri och universitet

Geografisk marknad: Danmark

Segment: Brett utbud av analysinstrument och apparater för laboratoriet

Exempel på kunder: Novo Nordisk, Novozymes, LeoPharma, Københavns Universitet

Antal anställda: 49

Försäljning av instrument och reagenser

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland

Segment: Molekylär Diagnostik, mikrobiologi, patologi, genetik, cellbiologi, laboratoriemikroskop och mikroskop för kirurgi.

Exempel på kunder: HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs universitetssjukhus

Antal anställda: 32

Produktion och försäljning av utrustning för mikrobiologiska analyser

Geografisk marknad: Huvudsakligen Europa samt norra Amerika

Segment: Livsmedelsmikrobiologi

Exempel på kunder: Eurofins, Synlab

Antal anställda: 10

Lab-Vent Controls A/S tillverkar och installerar styrsystem och larm för ventilationssystem i laboratorier och operationsrum.

Geografisk marknad: Danmark

Segment: Specialiserade ventilationslösningar för laboratorier och renrum där höga krav ställs på styrning och kontroll av luftflöden.

Exempel på kunder: Köbenhavns universitet, Århus universitetssjukhus, Århus universitet, Novo Nordisk, Rigshospitalet, Niels Bohr Institut

Antal anställda: 20

Triolabgruppen består av: Triolab AB (Sverige), Triolab AS (Danmark), Triolab OY (Finland), Triolab Baltic Oü (Estland, Lettland och Litauen), Bergman Diagnostika AS (Norge). Försäljning av diagnostiska instrument och reagenser

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland

Segment: Blodgas, klinisk Kemi, mikro & molekylärbiologi, immunologi, patologi, hematologi, POC, veterinär. Kunder inom offentlig och privat sjukvård, pharmaindustri

Exempel på kunder: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Odense Universitetshospital, Novo Nordisk, HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Norsk hälso- och sjukvård, Rikshospitalet, Haukeland Universitetssjukhus, S:t Olavs Hospital

Antal anställda: 137