Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Friheten som distributör gör att vi kan reagera snabbt och tidigt hitta de produkter som ligger i absolut framkant av utvecklingen

Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech

Labtech nettoförsäljning per land 2017

Nettoomsättning: 1 393 MSEK
EBITA: 151 MSEK
Dotterbolag: 18
Medarbetare: 357
Andel av nettoomsättning: 60%
 

Labtech - ett affärsområde med goda framtidsutsikter

Affärsläget för Labtech utvecklades positivt och den organiska tillväxten var 7 procent, vilket var högre än marknaden i övrigt. Den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Utvecklingen för diagnostikbolagen var positiv och vi stärker våra positioner ytterligare inom våra traditionella områden såsom blodgasanalys och koagulation. Inom framtidsområdena molekylär- och mikrobiologi ökade efterfrågan markant på våra produkter. Detsamma gällde för Labtechs avancerade forskningsreagenser, instrument och mikroskop. I det sista kvartalet startade vi ett diagnostikbolag i Baltikum.

Eftersom en betydande del av Labtechs verksamhet ligger under offentlig upphandling, är vi beroende av politikernas beslut hur sjukvården ska organiseras och finansieras. Här finns såväl risker som möjligheter, men vår bedömning är att våra dotterbolag står starkt rustade för att möta framtidens krav. Det gäller såväl utmaningarna med innovationstakten som pågår inom digitalisering och annan ny teknologi, som att hitta de rätta medarbetarna med den höga kompetens som vi eftersträvar. Med konkurrenskraftiga produkter, goda kund- och leverantörsrelationer samt engagerade medarbetare räknar Labtech med fortsatt god tillväxt de kommande åren.

Labtechs produktsegment

 • Hematologi
 • Patologi
 • POC
 • Cellbiologi
 • Analysinstrument
 • Förbrukningsartiklar
 • Avancerade instrument
 • Mikrobiologi
 • Molekylärbiologi
 • Klinisk kemi
 • Immunologi

Vi pratar samma språk som våra kunder

Kai Rantanen, VD Triolab Finland

Laboratoriebranschen är mycket innovationsintensiv. Det utvecklas hela tiden nya produkter som går alltmer mot patientnära lösningar. I dagsläget passar Labtechs produktportfölj väldigt bra för många kunder. Men utmaningen för oss är att hitta framtidens produkter för morgondagens kunder. Därför tänker vi som våra kunder tänker – och har medarbetare med stor branschkunskap och ett vetenskapligt perspektiv på hög nivå. Att bygga långa relationer där kunden verkligen har nytta av att träffa dig är en nyckelfaktor för vår framgång.

Dotterbolag

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri, universitet och högskolor

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Analysinstrument och apparater samt mikroskopi

Exempel på kunder: Astra Zeneca, Lunds Universitet, Karolinska Institutet

Antal anställda: 30

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster inom ytvetenskap till industrin och akademin

Geografisk marknad: Globalt

Segment: Avancerad materialutveckling inom både akademi och industri

Exempel på kunder: P&G, IBM, Apple, BASF, Stanford University, Harvard University, Peking University

Antal anställda: 60

Bredt sortiment av produkter och tjänster för laboratoriet.

Geografisk marknad: Central- och Österuropa

Segment: In vitro diagnostik, veterinär- och livsmedelsdiagnostik, forskningsreagenser och instrument, Biomedica Immunoassays, service

Exempel på kunder: Privata och offentliga sjukhus / referenscenter / privata laboratorier / CROs / Forskningsinstitut / Universitet / Biotech & Pharma / Veterinär- och livsmedelslaboratorier

Antal anställda: 280

BioNordika gruppen består av: BioNordika Sweden AB, BioNordika Denmark A/S, BioNordika Finland OY och BioNordika Norway AS. Försäljning av laboratorieutrustning och reagenser huvudsakligen för forskning.

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland

Segment: Cell & Molekylärbiologi samt Immunologi för akademisk forskning och pharmaindustrin, Laboratorieutrustning

Exempel på kunder: AstraZeneca, Karolinska Institutet, Novo Nordisk, Novozymes, Institute for Molecular Medicine Finland

Antal anställda: 36

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri och universitet

Geografisk marknad: Danmark

Segment: Brett utbud av analysinstrument och apparater för laboratoriet

Exempel på kunder: Novo Nordisk, Novozymes, LeoPharma, Københavns Universitet

Antal anställda: 49

Försäljning av instrument och reagenser

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland

Segment: Molekylär Diagnostik, mikrobiologi, patologi, genetik, cellbiologi, laboratoriemikroskop och mikroskop för kirurgi.

Exempel på kunder: HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs universitetssjukhus

Antal anställda: 32

Produktion och försäljning av utrustning för mikrobiologiska analyser

Geografisk marknad: Huvudsakligen Europa samt norra Amerika

Segment: Livsmedelsmikrobiologi

Exempel på kunder: Eurofins, Synlab

Antal anställda: 10

Triolabgruppen består av: Triolab AB (Sverige), Triolab AS (Danmark), Triolab OY (Finland), Triolab Baltic Oü (Estland, Lettland och Litauen), Bergman Diagnostika AS (Norge). Försäljning av diagnostiska instrument och reagenser

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland

Segment: Blodgas, klinisk Kemi, mikro & molekylärbiologi, immunologi, patologi, hematologi, POC, veterinär. Kunder inom offentlig och privat sjukvård, pharmaindustri

Exempel på kunder: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Odense Universitetshospital, Novo Nordisk, HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Norsk hälso- och sjukvård, Rikshospitalet, Haukeland Universitetssjukhus, S:t Olavs Hospital

Antal anställda: 137