Affärsområde Labtech

AddLifes affärsområde Labtech består av 18 operativa bolag inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Framförallt erbjuds instrument och utrustningar kombinerat med reagenser för att diagnosticera sjukdomar eller bedriva forskning. Verksamhetsåret 2016 (nio månader) omsatte affärsområdet 930 MSEK.

Labtech är vårt största affärsområde och stod för 63 procent av AddLifes nettoomsättning 2016. Kunderna är framförallt sjukvårds- och forskningslaboratorier, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Erbjudande Labtech

Labtech erbjuder produkter och lösningar i form av analysinstrument, mikroskop, förbrukningsartiklar, reagenser samt applikations- och teknisk service. Dessutom erbjuds utbildningar, seminarier och rådgivning inom olika områden för att säkra kundens kompetensutveckling och för att maximera användarnyttan av våra produkter. Våra bolag inom Labtech är framförallt verksamma inom mikrobiologi, klinisk kemi, koagulation, molekylärbiologi, immunologi, analyser inom patientnära vård, veterinärdiagnostik, forskning samt inom livsmedelsindustrin.

Hög kompetens och tydligt kundfokus är de gemensamma nämnarna för alla Labtechs medarbetare

Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech
Årsredovisning 2016

Dotterbolag

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri, universitet och högskolor
Geografisk marknad: Sverige
Segment: Analysinstrument och apparater samt mikroskopi
Exempel på kunder: Astra Zeneca, Lunds Universitet, Karolinska Institutet
Antal anställda: 30

www.bergmanlabora.se

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster till forskning och utveckling inom akademin och industrin.
Geografisk marknad: Global
Segment: Analytiska instrument, baserad på avancerad mätteknik, för materialanalys.
Exempel på kunder: Stanford, Harvard, MIT, Universitetet i Peking, BASF, Bristol Meyer Squibb, Exxon Mobile
Antal anställda: 68

www.biolinscientific.com

BioNordikagruppen består av: BioNordika AB (Sverige), BioNordika AS (Danmank), BioNordika OY (Finland), BioNordika AS (Norge)

Försäljning av laboratorieutrustning och reagenser huvudsakligen för forskning
Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland
Segment: Cell & Molekylärbiologi samt Immunologi för akademisk forskning och pharmaindustrin, Laboratorieutrustning
Exempel på kunder: AstraZeneca, Karolinska Institutet, Novo Nordisk, Novozymes
Antal anställda: 36

SE: www.bionordika.se

DK: www.bionordika.dk

NO: www.bionordika.no

FI: www.bionordika.fi

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster.
Geografisk marknad: Danmark
Segment: Brett utbud av basprodukter för laboratoriet
Exempel på kunder: Novo Nordisk, Novozymes
Antal anställda:
46

www.holm-halby.dk

Försäljning av instrument och reagenser
Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland
Segment:  Molekylär Diagnostik, mikrobiologi, patologi, genetik, cell biologi, laboratoriemikroskop och mikroskop för kirurgi.
Exempel på kunder: HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs universitetssjukhus
Antal anställda: 32

www.immunodiagnostic.fi

Produktion och försäljning av utrustning för mikrobiologiska analyser
Geografisk marknad: Huvudsakligen norra Europa samt Canada
Segment: Laboratorier inom livsmedelsindustrin
Exempel på kunder: Eurofins, Alcontrol
Antal anställda: 7

www.labrobot.com

Triolabgruppen består av: Triolab AB (Sverige), Triolab AS (Danmark), Triolab OY (Finland), Triolab Baltic Oü (Estland, Lettland och Litauen), Bergman Diagnostika AS (Norge).

Försäljning av diagnostiska instrument och reagenser
Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland
Segment: Blodgas, Klinisk Kemi, Mikro & Molekylärbiologi, Immunologi, Patologi, veterinär. Kunder inom offentlig och privat sjukvård, Pharmaindustri
Exempel på kunder: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Odense Universitetshospital, Novo Nordisk, HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Norsk hälso- och sjukvård, Rikshospitalet, Haukeland Universitetssjukhus, S:t Olavs Hospital
Antal anställda:
137

SE: www.triolab.se

DK: www.triolab.dk

NO: www.bergmandiag.no

FI: www.triolab.fi

Estland: www.triolab.ee

Lettland: www.triolab.lv

Litauen: www.triolab.lt