Verksamhet

AddLifes verksamhet är inriktad på utvalda nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård där AddLife är en ledande, oberoende distributör till den europeiska Life Science-marknaden.

De operativa dotterbolagen har starka varumärken i produktportföljen och är idag närvarande i drygt 25 länder, huvudsakligen i Norden, Central- och Östeuropa. Kunderna är framför allt sjukhus och laboratorier, samt läkemedels- och livsmedelsindustri.

Efterfrågan på Life Science-marknaden fortsätter att utvecklas positivt och bedöms att vara fortsatt hög inom hälso- och sjukvården. Tillväxten beror på den demografiska utvecklingen med en ökande och åldrande befolkning samt teknisk utveckling som möjliggör nya behandlingsmetoder och olika digitala lösningar.

Life Science-marknadens ekosystem

Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

  • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
  • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Vård och behandling
Vår medicintekniska produktportfölj används inom vård och behandling. Affärsområde Medtech

Diagnostisk analys
Vår diagnostikportfölj möjliggör diagnostisk analys av patientprover. Affärsområde Labtech

Forskning, utveckling och industriell analys
Våra produkter täcker behov inom forskning och utveckling samt industriell analys. Affärsområde Labtech

Kunderna finns i våra operativa dotterbolag

AddLife som bolag har inga egna kundrelationer, utan alla kundkontakter och affärsförbindelser med kunder sker i våra operativa dotterbolag. Våra kunder finns både i privat och offentlig sektor; framförallt sjukhus, hemvård, laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Majoriteten finns inom den offentliga sektorn där försäljning sker genom offentlig upphandling.

Nära samarbeten med ledande leverantörer

AddLife arbetar med flera olika strategiska leverantörer. Vår ambition är att ha nära samarbeten med ledande globala leverantörer inom våra nischområden. Genom åren har vi utvecklat långsiktiga relationer och partnerskap som gjort det möjligt för AddLife att etablera ledande marknadspositioner inom vissa marknadsnischer. Som oberoende aktör kan vi erbjuda kundanpassade lösningar som kan vara en kombination av produkter från flera av AddLifes drygt 1400 leverantörer.

Kunder

AstraZeneca - Eurofins - Helsingfors Universitetssjukhus - Karolinska sjukhuset - Novo Nordisk - Rikshospitalet i Oslo - Sahlgrenska sjukhuset mfl.