Addlifes verksamhet

AddLife koncernen består av drygt 30 dotterbolag. AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science.

Koncernen AddLife har en årsomsättning om cirka 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.

Bolaget har en entreprenörsdriven struktur med självständiga dotterbolag och effektiv bolagsstyrning som bygger på aktivt ägande. Bolagen styrs genom aktivt styrelsearbete och finansiell styrning kombinerat med en väl beprövad affärskultur baserad på gemensam värdegrund, vision och företagsfilosofi.

Dotterbolagen som drivs under sina respektive firmanamn säljer högkvalitativa produkter och tjänster inom Life Science. AddLife skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt genom att tillhandahålla det större företagets resurser, nätverk och långsiktighet i kombination med det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet.

Affärsområden

AddLife verkar genom de två kompletterande affärsområdena; Labtech och Medtech.

Labtech är AddLifes största affärsområde och stod för 63 procent av Bolagets nettoomsättning (2016 Årsredovisning). Affärsområdet inriktar sig på produkter till de två marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Labtech-marknaden  består primärt av försäljning av instrument och utrustningar kombinerat med reagenser, vilka används för diagnostisering av sjukdomar eller för att bedriva biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

Medtech är AddLifes andra affärsområde och stod för 37 procent av Bolagets nettoomsättning (2016 Årsredovisning). Medtech-marknaden består primärt av försäljning av medicintekniska produkter till den offentligt finansierade sjukvården. Exempel på produkter är skyddskläder till operationspersonal, katetrar, sprutor, förband, hjärtklaffar, syrgasmasker och stomiprodukter.