DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2016

27.10.2016 - 08:30

”Fortsatt stark organisk tillväxt”

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 409,1 MSEK (370,5), varav organisk tillväxt

uppgick till 8 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent.

  • EBITA ökade med 25 procent till 31,5 MSEK (25,1), motsvarande en EBITA-marginal om 7,7 procent (6,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 80 procent och uppgick till 17,5 MSEK (9,7).

1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2016 (6 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 874,1 MSEK (637,6), varav organisk tillväxt uppgick till 9 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 29 procent.
  • EBITA ökade med 34 procent till 77,9 MSEK (58,0), motsvarande en EBITA-marginal om 8,9 procent (9,1).
  • Resultat efter skatt ökade med 38 procent och uppgick till 43,9 MSEK (31,8).
  • Under delårsperioden har en företrädesemission om 300 MSEK genomförts. Emissionen var övertecknad med cirka 70 procent.
  • Under delårsperioden har två förvärv genomförts, V-Tech AB och Esthe-Tech AB, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 50 MSEK.
  • Efter delårsperiodens utgång förvärvades Svan Care AB, med en årsomsättning om cirka 35 MSEK.
  • Efter delårsperiodens utgång tecknades avtal om att representera Medline avseende all försäljning och support i hela Norden, vilket tillför en årsomsättning om cirka 40 MSEK.

Stockholm den 27 oktober 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, ekonomidirektör, +46 70 228 15 45

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 27 oktober 2016, kl. 10:00.

Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på : +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 450 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:30 (CET).