Ägarförändring i AddLife

14.09.2017 - 12:30

Roosgruppen AB har idag förvärvat 465 889 A-aktier i AddLife AB, motsvarande 1,9% av kapitalet och 13,8% av antalet röster i bolaget. Roosgruppen har därmed fått möjlighet att öka sitt ägande i AddLife AB i samband med att Anders Börjesson väljer att avyttra sitt innehav.

Roosgruppen AB är, efter förvärvet av A-aktierna, största aktieägare i AddLife AB med totalt 469 923 A-aktier och 3 424 494 B-aktier, motsvarande 15,8 % av kapitalet och 24,1 % av rösterna.

-Jag är väldigt nöjd med att nu kunna öka mitt ägande i AddLife som visat en mycket positiv utveckling sedan noteringen våren 2016. Jag har allt sedan förvärvet av Mediplast år 1998, som nu ingår i Addlife, varit intresserad av life science branschen och ser fram mot ett fortsatt engagemang i bolaget", säger Håkan Roos.

Anders Börjesson har varit den röstmässigt största ägaren i AddLife sedan särnoteringen från Addtech.

-Jag är oerhört nöjd med AddLifes utveckling och är genuint glad över att den ägarandel jag nu avyttrar hamnar hos Roosgruppen, säger Anders Börjesson.

Ägarförändringarna föranleder inga omedelbara styrelseförändringar under innevarande verksamhetsår.

-Den ägarförändring som nu sker borgar för fortsatt kontinuitet och stabilitet för AddLifes utveckling. Det är mycket positivt att Roosgruppen, som sedan tidigare är bolagets kapitalmässigt största ägare, väljer att ytterligare öka sitt ägande i AddLife när nu möjlighet gavs, säger Johan Sjö, styrelsens ordförande.

Stockholm den 14 september 2017

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, Styrelsens ordförande, AddLife AB, +46 70 799 40 44


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september kl. 12,30 CET.