AddLife förvärvar Krabat AS

13.07.2017 - 13:00

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Krabat AS. Krabat utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel för barn och unga med särskilda behov. Bolaget drivs av grundarna som byggt en framgångsrik entreprenörsverksamhet där funktionalitet, kvalitet och design står i centrum. Förvärvet blir ett positivt komplement till övriga bolag inom AddLifes affärsområde Medtech och en möjlighet för Krabat att expandera till fler geografiska marknader.

Krabat har framgångsrikt etablerat sig som en nischleverantör av barnhjälpmedel specialdesignade för att underlätta vardagen för barn och unga med särskilda behov. Utgångspunkt har varit  att ta fram hjälpmedel som ger barnet möjlighet att delta, leka och bemästra sina färdigheter på egna villkor. Krabat verkar enligt devisen ”pride in being different”.

-    AddLife letar ständigt intressanta nischaktörer som kompletterar våra befintliga bolag. Krabat är ett företag vars affärsidé väl rimmar med vår egen vision om att förbättra människors liv, genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Krabats produkter kännetecknas av hög kvalitet och funktionell design, egenskaper som gör det möjligt att förbättra vardagen för många barn som lever med ett handikapp och deras föräldrar, säger Kristina Willgård, VD, AddLife.

Bolaget har idag 13 anställda och omsätter ca 30 MNOK, huvudsakligen på den norska marknaden.
Förvärvet innebär ytterligare ett insteg inom området hemvård, ett tillväxtområde vars marknadspotential ständigt växer i takt med att befolkningsmängden i hela Norden ökar.
Tillträde sker den 13 juli 2017. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 13 juli 2017
AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden.  AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 13 juli 2017 kl. 13.00 CET.