AddLife förvärvar norska Hepro-gruppen – ledande inom hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi

22.02.2017 - 10:30

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i de tre bolagen i Hepro-gruppen; Hepro AS, Mektron AS och Hepro Sverige AB. Hepro-gruppen utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård och välfärdsteknologi. Produkter som underlättar vård och omsorg i hemmet, en marknad som är under stark tillväxt. Förvärven blir ett positivt komplement till övriga bolag inom AddLifes affärsområde Medtech.

- "Med en växande och åldrande befolkning i hela Norden är behovet av hjälpmedel för hemvård stort, och förväntas bara bli större. Det handlar både om funktionsvänliga produkter och digital välfärdsteknologi som ger ökad självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning"säger Kristina Willgård, VD, AddLife.

Hepro-gruppen har framgångsrikt etablerat sig på den norska marknaden som ett av de ledande bolagen inom hemvård och välfärdsteknologi. Bolagens produkter och lösningar säljs idag huvudsakligen till offentlig sektor och privata vårdaktörer. Viss försäljning sker även direkt till slutkonsument. Bolagen har 40 anställda och omsätter ca 155 MNOK, huvudsakligen på den norska marknaden.

Förvärven innebär ett strategisk insteg för AddLife inom området hemvård i Norge och lägger grunden för fortsatt expansion inom ett intressant tillväxtområde. Förvärven utgör vidare ett mycket bra komplement till Svan Care AB, ett bolag som förvärvades i oktober 2016. Hepro-gruppen marknadsför delar av Svan Care ABs sortiment på den norska marknaden samtidigt som Svan Care AB marknadsför delar av Hepro-gruppens sortiment på den svenska marknaden.

Tillträde sker den 1 mars 2017. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie för innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 22 februari 2017

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 550 anställda i ett 30-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,9 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 10:30 (CET).