AddLifes årsredovisning för 2015/2016 offentliggjord

15.07.2016 - 13:00

AddLifes årsredovisning för 2015/2016 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.add.life

Stockholm den 15 juli 2016

AddLife AB (publ)  

För ytterligare information kontakta
Martin Almgren, CFO, AddLife AB, +46 70 228 15 45

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 13:00 CET.