AddLifes årsredovisning för 2016 offentliggjord

27.04.2017 - 16:00

AddLifes årsredovisning för 2016 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.add.life.
Stockholm den 27 april 2017
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 16:00 CET.