Idag noterades AddLife AB vid Nasdaq Stockholm Main Market

16.03.2016 - 11:09

-Dagens börsnotering av AddLife innebär att vi nu står på egna ben som en renodlad aktör inom Life Science i Norden. Vi är ett nytt bolag på börsen men vilar på en mer än 100-årig historia som spinn-off från Bergman & Beving och Addtech. Vi kan nu helt fokusera på att fortsätta vår lönsamma tillväxt såväl organiskt som genom förvärv. Oberoende aktörer inom Life Science behövs på marknaden för att möta de växande behov och utmaningar som såväl samhället i stort som hälso-och sjukvårdssektorn står inför, säger Kristina Willgård, VD AddLife AB.

AddLife AB består idag av ca 25 dotterbolag med kunder verksamma inom vård, laboratorier och forskning inom både privat och offentlig sektor. AddLife erbjuder högkvalitativa tekniska produkter, tjänster och kvalificerad rådgivning på samtliga nordiska marknader. Dotterbolagen är alla nischade inom specifika specialistområden och fungerar som en länk mellan leverantör och kund. AddLife består av två affärsområden; Labtech och Medtech.

Genom noteringen av AddLife anser koncernen sig kunna exponera sin affär och dotterbolagens spetskompetens på ett tydligare sätt. Marknadstillväxten inom Life Science i Norden är positiv och flera makrotrender pekar på fortsatt framtida tillväxt.

För mer information vänligen kontakta:

Kristina Willgård, VD

+46 70 510 12 23

Kristina.willgard@add.life