AddLife förvärvar TM Techno Medica AB

12.01.2017 - 14:00

AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget TM Techno Medica  AB. Bolaget kommer ingå i affärsområdet Medtech.

TM Techno Medica AB säljer och marknadsför produkter huvudsakligen inom enteral nutrition samt produkter för patienthygien och inkontinens. TM Techno Medica har framgångsrikt etablerat sig som en ledande leverantör inom enteral nutrition i Sverige, en intressant marknad med stark tillväxt som riktar sig mot såväl kommunal hemvård som landstingsfinansierad vård. Bolaget har 5 anställda och omsätter ca 30 MSEK.

Enteral nutrition - ”Ett annat sätt att äta”. Innebär intag av en näringslösning direkt i magen eller tarmen, ofta nödvändigt vid behandling av sjukdomar i svalg och matstrupe eller för behandling av sjukdomar som ger ökat behov av energi och näring.

- Förvärvet innebär ett insteg inom området enteral nutrition och möjliggör en fortsatt expansion inom ett intressant tillväxtområde. Vi ser fram emot att få möjlighet att utveckla verksamheten vidare. Efter tillträdet kommer verksamheten integreras in i Mediplast AB, säger Lars-Erik Rydell, affärsområdeschef Medtech, AddLife AB.

Tillträde sker den 12 januari 2017. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 12 januari 2017

AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden.  AddLife har cirka 460 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,8 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 12 januari 2017 kl. 14.00 CET.