AddLife tecknar avtal om att representera Medline i hela Norden

20.10.2016 - 10:00

AddLife har tecknat avtal om att representera Medline avseende all försäljning och support i hela Norden. Verksamheten kommer att bli en integrerad del av befintlig verksamhet inom Mediplast-gruppen, inom affärsområdet Medtech.

Medline är en privatägd ledande global aktör av medicinsk utrustning. Medline består huvudsakligen av två produktdivisioner – Operationsprodukter och Patientvård. Medline grundades 1910 och är idag världens största privatägda bolag inom medicinsk utrustning. De har 14.000 anställda och ca 8 Miljarder US dollar i omsättning. Den nordiska verksamheten kommer att överföras under november månad 2016 och kommer att tillföra en omsättning om cirka 40 MSEK på årsbasis.

Verksamheten kommer att byggas kring den starka sälj- och supportorganisation som idag finns inom Mediplast-gruppen inom affärsområdet Medtech.

-Det är glädjande att AddLife fått möjligheten att ta över verksamheten från Medline. Kombinationen av vår befintliga starka sälj- och supportorganisation tillsammans med den kompetens och högkvalitativa produktportfölj som Medline erbjuder möjliggör en bättre totallösning för kunden, säger Artur Aira, COO AddLife AB

Övertagandet av verksamheten bedöms ha en marginell positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

Stockholm den 20 Oktober 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Artur Aira, COO, AddLife AB, +46 709 50 00 90


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 450 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 20 oktober 2016 kl. 10.00 CET.