AddLife tillträder förvärvet av Wellspect HealthCares verksamhet inom kirurgi och respiration

30.04.2019 - 13:00

AddLife tecknade den 19 december 2018 avtal om förvärv av Wellspects Health Care´s verksamhet inom produktområdena kirurgi och respiration. Förvärvet har slutförts och tillträde till förvärvet äger rum idag den 30 april 2019.

AddLife förvärvar en rad marknadsledande nischprodukter med tillhörande rättigheter och kundavtal på flera geografiska marknader. Affären innebär att AddLife gör ytterligare insteg på nya geografiska marknader. Verksamheten omsätter cirka 17 miljoner EUR varav åtta marknader i Europa samt Australien står för mer än 90 procent av omsättningen. Verksamheten kommer huvudsakligen att integreras in i AddLifes dotterbolag Mediplast och Biomedica.

Stockholm den 30 april  2019.
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 30 april 2019 kl. 13.00 CET.