Bildarkiv

Kristina Willgård, VD

Kristina Willgård, VD

Kristina Willgård, VD

Peter Simonsbacka, Labtech

Lars-Erik Rydell, Medtech

Martin Almgren, CFO