Whistleblower

Vi uppmuntrar alla att rapportera förhållanden som kan stå i konflikt med koncernens uppförandekod. AddLifes whistleblower-system bör endast användas som en rapporteringskanal för allvarliga missförhållanden. Informationen som skickas via formuläret går endast till AddLifes VD.

Tänk på följande innan du rapporterar:

  • Brister förtroendet för vanliga rapporteringskanaler?
  • Har du anledning att tro att ärendet inte behandlas ordentligt av din närmaste överordnade eller den lokala ledningen?

Försök att svara på följande frågor när du skickar ditt mail:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • När har detta hänt?
  • Vem var involverad?
  • Vilka andra personer kan ha kunskap om ovanstående eller kan ha tillgång till relevant information?
  • Finns det dokumentation eller andra stödjande dokument som kan tjäna som bevis? Om så är fallet, var vänlig och bifoga denna information.
  • Finns det någon annan information som kan vara relevant eller användbar för undersökningen eller på annat sätt?

AddLife kommer inte kunna återkoppla till dig om du väljer att lämna in whistleblowerinformation anonymt. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att få svar.

Det medför inget straff eller andra negativa konsekvenser för personer som lämnar in anmälan i god tro och i enlighet med syftena i uppförandekoden.