Medarbetarna är vår viktigaste resurs

AddLifes dedikerade medarbetare har hög kompetens och är experter på de produkter som vi säljer. Det krävs för att vi ska vara en ledande marknadsaktör och kunna erbjuda ett brett produktsortiment av högkvalitativ utrustning och kunskapsintensiva tjänster. AddLife arbetar därför långsiktigt på flera plan för att medarbetarna ska ges goda möjligheter till personlig utveckling.

För AddLifes olika verksamhetsområden krävs det olika kompetenser och erfarenhet. Våra produktspecialister och säljare har i regel en biomedicinsk utbildning eller sjukköterskeutbildning. Applikationsspecialisterna har vanligtvis en längre och djupare utbildning inom biomedicin, exempelvis doktorsutbildning eller magisterexamen. AddLifes servicetekniker har en teknisk bakgrund och är i regel ingenjörer. Gemensamt för våra medarbetare är en mycket hög kompetens och ett stort engagemang. De sätter kunden i fokus och jobbar tillsammans för att förädla såväl AddLifes affär som organisation.

Företagskultur med själ

Vi har en väl etablerad företagskultur och gemensam värdegrund som fungerar som kompass för våra medarbetare. Vår företagsfilosofi – som vi kallar SJÄLEN – beskriver hur vi ska förhålla oss till arbetsuppgifter, kunder, samarbetspartners, medarbetare och omvärld. Tack vare SJÄLEN får koncernens alla medarbetare ett gemensamt förhållningssätt, där affärsmannaskap och frihet under ansvar är grundläggande.

Jag trivs fantastiskt bra i AddLife-familjen med alla professionella kollegor och framgångsrika systerföretag.

Peter Öberg, Servicetekniker BergmanLabora

AddLife Academy har gett mig många konkreta tips och en grundlig utbildning i affärsmannaskap på hög nivå.

Gitika Emberland, Produktspecialist BioNordika

AddLife Academy för alla medarbetare

Vår egen affärsskola – AddLife Academy – utvecklar våra medarbetare, bygger en gemensam värdegrund och säkerställer ledarförsörjningen. Alla våra medarbetare deltar i affärsskolan.