Enkelhet skapar tydlighet och fokus på vår kärnverksamhet

Per Juul, Marknadschef Holm & Halby Danmark

Självklart kopplar vi ihop hållbarhetsansvaret med affärsnyttan

Eva Lundberg, Kvalitets- och miljöansvarig Mediplast Sverige

Engagemanget gör att vi lyckas med våra affärer

Aseel Albayati, Gruppchef Triolab Sverige

Nytänkande är drivkraften i det dagliga arbetet

Thea Marie Stormo, Produktdesigner Hepro Norge

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Som ansvarsfull arbetsgivare är naturligtvis våra medarbetare alltid i fokus. En sund företagskultur skapar förutsättningar för trivsel, personlig utveckling, engagemang och nöjda medarbetare. Vi strävar efter långsiktiga relationer där alla ska känna frihet under ansvar för att kunna bidra till koncernens utveckling.

Gemensamt för våra medarbetare är en mycket hög kompetens och ett stort engagemang. De sätter kunden i fokus och jobbar tillsammans för att förädla såväl AddLifes affär som organisation. 

Enkelhet skapar tydlighet och fokus på vår kärnverksamhet

Per Juul, Marknadschef Holm & Halby Danmark

För mig är AddLifes kärnvärde enkelhet ett sätt att tänka. Enkelhet skapar tydlighet och hjälper oss att fokusera på vår kärnverksamhet. Jag söker alltid den lösning som ger den största fördelen med minsta möjliga insats. Vardagen här på ett av AddLifes dotterbolag präglas också av enkla, snabba beslutsprocesser med digitala lösningar. Det är aldrig långt från tanke till handling – där enkelhet ofta är detsamma som den kortaste vägen att lyckas.

Uppförandekod och kärnvärden

AddLifes uppförandekod är fundamentet i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra kärnvärden – Enkelhet, Ansvarstagande, Engagemang, Nytänkande – är uppförandekoden grunden för hur AddLifes medarbetare ska agera i det dagliga arbetet. Det ger vägledning om hur vi uppträder och gör affärer samt hur vi ska se på våra relationer med världen omkring oss. Uppförandekoden omfattar alla AddLifes dotterbolag och samtliga medarbetare. 

Engagemanget gör att vi lyckas med våra affärer

Aseel Albayati, Gruppchef Triolab Sverige

Engagemang för mig innebär att man verkligen bryr sig om sina kunder – och i slutändan patienterna. AddLifes vision är ju att förbättra människors liv och då måste vi engagera oss och alltid göra det där lilla extra. Engagemang är också en känsla som jag använder varje dag för att skapa drivkraft framåt och utveckla både mig själv och företaget. Jag tror absolut att mitt och mina kollegors brinnande engagemang är en stor del i våra framgångar.

Nytänkande är drivkraften i det dagliga arbetet

Thea Marie Stormo, Produktdesigner Hepro Norge

För att skapa bästa möjliga produkter inom hemvård är nytänkande oerhört viktigt. Det gäller såväl i produktionsprocessen som vid utvecklingen av morgondagens material, lösningar och design. Om vi inte vågar tänka nytt – så kommer vi på sikt att stagnera och bli omkörda av våra konkurrenter. Jag och mina kollegor har ofta brainstorming där vi tänker utanför boxen.
Vi siktar på modern välfärdsteknologi och använder tillgänglig teknik på ett så smart sätt som möjligt.

AddLife Academy

Företagskultur och affärsmannaskap
AddLifes egen affärsskola är central för utvecklingen av medarbetarna och därmed i utvecklingen av hela koncernen. AddLife Academy är öppen för alla medarbetare; 1 100 kursdeltagare
har utbildats sedan starten 2016. Kursen Vision och Företagsfilosofi ges för nyanställda och i samband med förvärv för att förankra företagskulturen, vilket AddLife ser som en nyckel till framgång.

Affärsskolan erbjuder dessutom utbildningar inom försäljning, affärsmannaskap, offentlig upphandling, samt skräddarsydda utbildningar i marknadsföring, service och ekonomi. I 2017 års medarbetarundersökning identifierades ett behov av att bredda kursutbudet och tydliggöra vägar för intern karriär. Under 2018 tillkom bland annat en ny ledarskapsutbildning som är öppen
för samtliga medarbetare med personalansvar. Även en ny säljkurs för servicetekniker har tillkommit, samt en ledarskapsutbildning för servicepersonal.