En lång framgångsrik historia

AddLife bildades i juni 2015 och är bolagiseringen av affärsområdet Life Science inom Addtech-koncernen. AddLifes affär bygger därför på en väl beprövad affärsmodell. 
Genom arvet från Addtech – och dessförinnan Bergman & Beving – har AddLife en över 100-årig framgångsrik historia bakom sig.

 

2021. AddLife är en europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden

Två stora förvärv genomfördes, Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21) som integrerades i affärsområdet Medtech.

2019. Wellspect produktportfölj förvärvas

Förvärv av Wellspects Health Care´s verksamhet inom produktområdena kirurgi och respiration.

2018. AddLife i Europa

År 2018 tog AddLife ett större steg ut i världen genom förvärvet av Biomedica med verksamhet i Central- och Östeuropa.

2016. AddLife blir börsbolag

Den 16 mars 2016 noterades AddLifeaktien på Nasdaq Stockholm och under året etablerade vi oss som börsbolag. Framgångarna och expansionen fortsatte med bland annat fyra företagsförvärv, övertagandet av två leverantörers verksamhet och en organisk tillväxt som vida översteg den genomsnittliga marknadstillväxten.

2005–2015. Addtechs affärsområde Life Science blir AddLife

2005 förvärvade Addtech delar av affärsområdet MediTech från B&B Tools (tidigare Bergman & Beving) och bildade affärsområdet Life Science.. I Juni 2015 förvärvades Mediplast och i samband med detta bildades AddLifekoncernen.

1990-talet. Life Science blir ett affärsområde

I Bergman & Beving fanns i början av 1990-talet ett flertal bolag inom lab- och processutrustning samt dentalprodukter. 1997 förvärvades Triolab och i samband med det renodlades verksamheterna till marknadsområdena Lab och Diagnostik. 1997 bildades också MediTech, ett av fyra affärsområden inom Bergman & Beving.

1940-talet. Steget in i Life Science

 I början av 1940-talet tecknade bolaget ett avtal med danska Radiometer som blev det första steget in på verksamhetsområdet Life Science.

1906. Bergman & Beving grundas

1906 grundades teknikhandelsbolaget Bergman & Beving med affärsidén att fokusera på import av tekniska produkter för den svenska industrin.