Förvärv

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande

Har du ett Life Science-bolag där det finns förutsättningar att växa och ta en ledande nischposition eller står du inför ett generationsskifte? 

För många grundare, som vill sälja sitt bolag, erbjuder AddLife ett attraktivt alternativ då vår decentraliserade affärsmodell innebär att bolagen bedrivs självständigt inom ramen för AddLifes styrning. Bolagen fortsätter att vara grundar- och entreprenörsledda men AddLife tillför finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare att bedriva och utveckla verksamheten. Som exempel har vi en egen affärsskola, AddLife Academy, samt flera nätverk i koncernen inom olika fokusområden.

Omfattande erfarenhet av företagsköp

AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.

Vägen till ett för både säljare och köpare lyckosamt förvärv kan ta flera år, vilket ökar förutsättningarna för att parterna och medarbetarna blir nöjda med utfallet. I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad förvärvskriterier som, när de är uppfyllda, ger goda förutsättningar för vidareutveckling inom AddLife. Dotterbolagen, som i regel är helägda, fortsätter oftast verksamheten under eget varumärke, men inympas i AddLifes företagskultur och modell för finansiell styrning.

Tillväxt genom förvärv är en viktig och central del i affärs- och organisationsutvecklingen inom AddLife och den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv.

AddLifes förvärv sedan notering

Förvärv Land Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK Antal anställda Affärsområde
Fysionord i Sollefteå AB Sverige September, 2019 6 2 Medtech
Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S Danmark Augusti, 2019 52 20 Labtech
Verksamhet från Wellspect HealthCare Sverige April, 2019 170 14 Medtech
Biomedica Medizinprodukte GmbH Österrike December, 2018 650 280 Medtech och Labtech
Väinö Korpinen Oy Finland Juli, 2018 80 15 Medtech
Ossano Scandinavia AB Sverige Februari, 2018 22 5 Medtech
Krabat AS Norge Juli, 2017 30 13 Medtech
Hepro AS Norge Mars, 2017 165 40 Medtech
TM Techno Medica AB Sverige Januari, 2017 30 5 Medtech
Biolin Scientific AB Sverige December, 2016 100 68 Labtech
Svan Care AB Sverige Oktober, 2016 35 13 Medtech
V-Tech AB och Esthe-Tech AB, Sverige April, 2016 50 11 Medtech

Att få människor att bo längre hemma är målet

Kurt Kristoffersen, VD Hepro Norge

AddLife förvärvade oss i februari 2017. Integrationen har gått väldigt smidigt och det AddLife sa till oss under förvärvsprocessen har de levt upp till. Jag upplever att vi har frihet under ansvar och att moderbolaget har ett långsiktigt perspektiv på vår affärsverksamhet. Vi har fått starkare muskler, nya samarbetspartner och möjligheter att ta oss in på nya marknader. Jag har en stark tro på att vi tillsammans med AddLife och övriga Medtech-bolag kommer fortsätta på denna framgångsrika väg.

Förvärvade bolag

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster inom ytvetenskap till industrin och akademin

Geografisk marknad: Globalt

Segment: Avancerad materialutveckling inom både akademi och industri

Exempel på kunder: P&G, IBM, Apple, BASF, Stanford University, Harvard University, Peking University

Antal anställda: 60

Brett sortiment av produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Geografisk marknad: Central- och Östeuropa

Segment: Kardiologi, Kirurgi, Intensivvård, Onkologi, Ortopedi, Hygien

Exempel på kunder: Universitetssjukhus / Polykliniker / Hjärtcentra / Privata Sjukhus / Äldrehem

Antal anställda: 280

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Hemvårdsprodukter och välfärdsteknologi

Exempel på kunder: Offentlig sektor, privata vårdaktörer. Viss försäljning även till slutkonsument

Antal anställda: 40

Korpinen marknadsför Gaius, ett badrumskoncept designade för personer med särskilda behov.

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Japan och Ryssland

Segment: Specialiserade på badrumsprodukter för sjukhus, vårdhem, offentliga utrymmen och hemvård

Antal anställda: 15

Krabat utvecklar, producerar och marknadsför tekniska hjälpmedel av hög kvalitet för barn och unga. Krabats produkter är nyskapande, funktionella och estetiskt tilltalande

Geografisk marknad: Europa

Segment: Barn och unga med särskilda behov

Exempel på kunder: NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration)

Antal anställda: 13

Produkter för operationsrummet – patientpositionering, patientstöd och operationshjälpmedel

Geografisk marknad: Sverige, Norge, Danmark

Segment: Specialiserad sjukvård – Kirurgi

Exempel på kunder: Offentlig sjukvård

Antal anställda: 6

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Badrumsprodukter

Exempel på kunder: Kommunal hemvård och landsting

Antal anställda: 12

Försäljning av produkter för kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi

Geografisk marknad: Sverige, Norge samt Finland

Segment: Specialiserad sjukvård, kirurgi

Exempel på kunder: Offentlig sjukvård

Antal anställda: 9

Försäljning av specialprodukter för estetik- och plastikkirurgi

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Specialiserad sjukvård

Exempel på kunder: Auktoriserade kunder inom privat sjukvård.

Antal anställda: 2

Kontakta oss!

Född: 1965

Medlem av ledningen sedan: 2015

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB (publ), ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen, Styrelseledamot i SERNEKE Group AB

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S

Lars-Erik RydellBusiness Area Manager Medtech+46 70 946 48 77 lars-erik.rydell@add.life

Född: 1955

Medlem av ledningen sedan: 2017

Arbetslivserfarenhet: VD Mediplast AB, Försäljningschef Althin Medical AB, Area Manager Gambro AB

Peter SimonsbackaBusiness Area Manager Labtech+46 70 287 00 87 peter.simonsbacka@add.life

Född: 1960

Medlem av ledningen sedan: 2017

Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef i Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och Affärsenhetschef i Mettler-Toledo AB.

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech