Förvärv

Vill du också bli en del av AddLife? Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande

Har du ett Life Science-bolag där det finns förutsättningar att växa och ta en ledande nischposition eller står du inför ett generationsskifte? 

För många grundare, som vill sälja sitt bolag, erbjuder AddLife ett attraktivt alternativ då vår decentraliserade affärsmodell innebär att bolagen bedrivs självständigt inom ramen för AddLifes styrning. Bolagen fortsätter att vara grundar- och entreprenörsledda men AddLife tillför finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare att bedriva och utveckla verksamheten. Som exempel har vi en egen affärsskola, AddLife Academy, samt flera nätverk i koncernen inom olika fokusområden.

Omfattande erfarenhet av företagsköp

AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.

Vägen till ett för både säljare och köpare lyckosamt förvärv kan ta flera år, vilket ökar förutsättningarna för att parterna och medarbetarna blir nöjda med utfallet. I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad förvärvskriterier som, när de är uppfyllda, ger goda förutsättningar för vidareutveckling inom AddLife. Dotterbolagen, som i regel är helägda, fortsätter oftast verksamheten under eget varumärke, men inympas i AddLifes företagskultur och modell för finansiell styrning.

Tillväxt genom förvärv är en viktig och central del i affärs- och organisationsutvecklingen inom AddLife och den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv.

AddLifes förvärv sedan notering

Förvärv Land Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK Antal anställda Affärsområde
JK Lab Nordic Sverige Juli, 2022 24 7 Labtech
BioCat GmbH Tyskland April, 2022 90 20 Labtech
O’Flynn Medical Ltd Irland April, 2022 64 36 Medtech
MBA Incorporado S.L Spanien December, 2021 670 285 Medtech
Telia Health Monitoring Sverige December, 2021 4 7 Medtech
Camanio AB Sverige December, 2021 13 18 Medtech
Fischer Medical ApS Danmark November, 2021 60 12 Medtech
Bio-Connect Group Benelux September, 2021 140 31 Labtech
Healthcare 21 Group Irland, Storbritannien April, 2021 1 700 450 Medtech
Vision Ophthalmology Group Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Polen April, 2021 700 190 Medtech
Biomedica Italia s.r.l. Italien December, 2020 80 17 Medtech
Zafe Care Systems AB Sverige Oktober 2020 34 21 Medtech
DACH Medical Group Österrike, Schweiz och Tyskland Oktober 2020 140 23 Medtech
Ropox A/S Danmark Oktober 2020 91 73 Medtech
Technipro-Pulmomed Pty Limited Australien Augusti, 2020 12 5 Medtech
Euroclone S.p.A. Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
Funksjonsutstyr AS Norge December, 2019 50 6 Medtech
Fysionord i Sollefteå AB Sverige September, 2019 6 2 Medtech
Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S Danmark Augusti, 2019 52 20 Labtech
Verksamhet från Wellspect HealthCare Sverige April, 2019 170 14 Medtech
Biomedica Medizinprodukte GmbH Österrike December, 2018 650 280 Medtech och Labtech
Laboren ApS Danmark December, 2018 10 2 Labtech
Väinö Korpinen Oy Finland Juli, 2018 80 15 Medtech
Food Diagnostics AB Sverige Mars, 2018 10 3 Labtech
Ossano Scandinavia AB Sverige Februari, 2018 22 5 Medtech
Krabat AS Norge Juli, 2017 30 13 Medtech
Hepro AS Norge Mars, 2017 165 40 Medtech
TM Techno Medica AB Sverige Januari, 2017 30 5 Medtech
Biolin Scientific AB Sverige December, 2016 100 68 Labtech
Svan Care AB Sverige Oktober, 2016 35 13 Medtech
V-Tech AB och Esthe-Tech AB, Sverige April, 2016 50 11 Medtech

Förvärvade bolag

Försäljning av produkter och tjänster till forskning inom Life Science Research inom akademi och industri

Geografisk marknad: D-A-CH-regionen; Tyskland, Österrike och Schweiz

Segment: Cell och molekylärbiologi samt immunologi för akademisk forskning, bioteknik och läkemedelsindustri, samt utvald laboratorieutrustning

Exempel på kunder: Universitet, universitetssjukhus, andra statliga forskningsinstitutioner som Max-Planck och Fraunhofer-instituten, läkemedels- och bioteknikföretag

Antal anställda: 20

MBA är en ledande distributör inom medicinsk- och kirurgisk teknologi

Geografisk marknad: Spanien, Portugal och Italien

Segment: Ortopedi, traumatologi, anestesi, kirurgi och neurokirurgi

Exempel på kunder: Privata och Offentliga sjukhus

Antal anställda: 292

Fischer Medical är en skandinavisk leverantör specialiserad på elektiv kirurgi inom ortopedi och gynekologi. Fischer Medicas leverantörer är kända för hög kvalitet och innovativa lösningar.

Geografisk marknad: Norden

Segment: Instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och icke-kirurgiska gynekologiprodukter

Exempel på kunder: Offentlig och privat sjukvård

Antal anställda: 10

Healthcare 21 är en innovativ och ledande leverantör av försäljnings-, marknadsförings-, distributions- och servicelösningar till vårdorganisationer.

Geografisk marknad: Irland, Storbritannien och Tyskland

Segment: Kompressionsterapi, Kritisk vård, Endoskopi, Instrumental upparbetning, Interventionell kardiologi, Interventionell radiologi, Medicinsk, Ortopedi, Pharma, Primärvård och omvårdnad, Rehab och mobilitet, Vetenskaplig, Kirurgisk, Urologi, Sårvård

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat vård

Antal anställda: 465

Försäljning av medicinsk utrustning, implantat och utrustning för avancerad kirurgi

Geografisk marknad: Italien, Vatikanstaten och San Marino

Segment: Neurokirurgi, ryggradskirurgi, sårvård, interventionell radiologi, smärtlindring, allmän kirurgi

Exempel på kunder: Offentlig- såväl som privat vård

Antal anställda: 18

Försäljning av medicinteknisk utrustning

Geografisk marknad: DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz)

Segment: Allmän kirurgi, bröstkirurgi, bariatrisk kirurgi, urologi, gynekologi

Exempel på kunder: Offentliga och privata sjukhus

Antal anställda: 23

Leverantör och tillverkare av ett brett sortiment av laboratorieutrustning och reagens.

Geografisk marknad: Italien

Segment: Cellbiologi, molekylärbiologi, NGS, immunologi, labbutrustning, plastvaror, HighTech-instrument och medicinska apparater för Life Science och hälsovården.

Exempel på kunder: Universitetsforskningscentra, privata forskningscentra, privata och offentliga sjukhus, läkemedelsföretag, industriföretag och diagnostiska laboratorier

Antal anställda: 58

Bredt sortiment av produkter och tjänster för laboratoriet.

Geografisk marknad: Central- och Österuropa

Segment: In vitro diagnostik, veterinär- och livsmedelsdiagnostik, forskningsreagenser och instrument, Biomedica Immunoassays, service

Exempel på kunder: Privata och offentliga sjukhus / referenscenter / privata laboratorier / CROs / Forskningsinstitut / Universitet / Biotech & Pharma / Veterinär- och livsmedelslaboratorier

Antal anställda: 280

Produkter för operationsrummet – patientpositionering, patientstöd och operationshjälpmedel

Geografisk marknad: Sverige, Norge, Danmark

Segment: Specialiserad sjukvård – Kirurgi

Exempel på kunder: Offentlig sjukvård

Antal anställda: 6

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster inom ytvetenskap till industrin och akademin

Geografisk marknad: Globalt

Segment: Avancerad materialutveckling inom både akademi och industri

Exempel på kunder: P&G, IBM, Apple, BASF, Stanford University, Harvard University, Peking University

Antal anställda: 60

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Badrumsprodukter

Exempel på kunder: Kommunal hemvård och landsting

Antal anställda: 12

Försäljning av produkter för kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi

Geografisk marknad: Sverige, Norge samt Finland

Segment: Specialiserad sjukvård, kirurgi

Exempel på kunder: Offentlig sjukvård

Antal anställda: 9

Camanio tillhandahåller digitala tjänster och välfärdsteknik för vård och omsorg.

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Tjänster för omsorg så som digital larmmottagning, trygghetslarm och digital tillsyn. Inom vården tillhandahålls digitala tjänster för egenmonitorering.

Exempel på kunder: Offentlig och privat vård- och omsorgssektor, med fokus på primärvård av kroniker, specialistvård och äldreomsorg.

Antal anställda: 33

Försäljning av laboratorier och diagnostiska reagenser

Geografisk marknad: Benelux

Segment: Biovetenskap, FoU, diagnostik, bioteknik, läkemedel

Exempel på kunder: Akademiska forskningsinstitut såväl som kommersiella företag

Antal anställda: 37

AddVision är en ledande europeisk tillverkare/oberoende leverantör av högkvalitativa oftalmologiska produkter och tjänster.

Geografisk marknad: Huvudmarknader i Tyskland, Schweiz, Österrike, Polen, Irland och UK med ytterligare marknader i övriga Europa

Segment: Distribution av intraokulära linser och andra kirurgiska implantat, kirurgisk utrustning, service och förbrukningsvaror, samt tillverkning av kundanpassade operations-kit, inom ögonkirurgi och diagnostik

Exempel på kunder: Offentlig och privat vårdsektor; sjukhus, enskilda kliniker och kedjor

Antal anställda: 190

Zafe ger dig moderna trygghetslarm för alla typer av omsorgsboende. Våra system hjälper personalen att arbeta effektivt samtidigt som de boende alltid har nära till hjälp. Vi installerar teknik som får personal och boende att trivas och känna sig trygga.

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Välfärdsteknologi

Exempel på kunder: Alla typer av omsorgsboende

Antal anställda: 20

Vi utvecklar, producerar och marknadsför kök- och badrumslösningar samt bordslösningar för funktionshindrade inom privat och offentlig sektor

Geografisk marknad: Över hela världen

Segment: Sjukvården

Exempel på kunder: Offentlig såväl som privat vårdsektor

Antal anställda: 72

Levererar ett brett utbud av badrums- och köksutrustning för äldre och funktionshindrade med fokus på flexibilitet

Geografisk marknad: Norge

Segment: Specialister inom flexibel inredning av badrum och kök med produkter lämpliga för användning i privata hem, skolor, vårdhem, äldreboenden och sjukhus

Exempel på kunder: NAV, äldreboenden, vårdhem och sjukhus

Antal anställda: 6

Lab-Vent Controls A/S tillverkar och installerar styrsystem och larm för ventilationssystem i laboratorier och operationsrum.

Geografisk marknad: Danmark

Segment: Specialiserade ventilationslösningar för laboratorier och renrum där höga krav ställs på styrning och kontroll av luftflöden.

Exempel på kunder: Köbenhavns universitet, Århus universitetssjukhus, Århus universitet, Novo Nordisk, Rigshospitalet, Niels Bohr Institut

Antal anställda: 20

Korpinen marknadsför Gaius, ett badrumskoncept designade för personer med särskilda behov.

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Japan och Ryssland

Segment: Specialiserade på badrumsprodukter för sjukhus, vårdhem, offentliga utrymmen och hemvård

Antal anställda: 15

Krabat utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa tekniska hjälpmedel för barn och ungdomar. Krabats produkter är innovativa, funktionella och estetiskt tilltalande

Geografisk marknad: Europa

Segment: Barn och ungdomar med särskilda behov

Antal anställda: 13

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård för äldre och tekniska hjälpmedel av hög kvalitet för barn och unga, samt produkter inom välfärdsteknologi

Geografisk marknad: Sverige och Norge

Segment: Hemvårdsprodukter, välfärdsteknologi och tekniska hjälpmedel

Exempel på kunder: Offentlig sektor, privata vårdaktörer, NAV. Viss försäljning även till slutkonsument

Antal anställda: 70

Försäljning av specialprodukter för estetik- och plastikkirurgi

Geografisk marknad: Sverige

Segment: Specialiserad sjukvård

Exempel på kunder: Auktoriserade kunder inom privat sjukvård.

Antal anställda: 2

Kontakta oss!

Född: 1965

Medlem av ledningen sedan: 2015

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB, ekonomichef i Ericsson AB, CFO iNetwise, CFO i Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S

Peter SimonsbackaAffärsområdeschef Labtech+46 70 287 00 87 peter.simonsbacka@add.life

Född: 1960

Medlem av ledningen sedan: 2017

Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef i Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och Affärsenhetschef i Mettler-Toledo AB.

Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech