Om AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av mer än 30 operativa dotterbolag i affärsområdena Labtech och Medtech. Våra ca 600 medarbetare i 11 länder erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning. Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin.
AddLife är marknadsledande i Norden i flera nischområden inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys samt medicinteknik. Vi finns också representerade i Tyskland, Benelux, Estland, Italien, UK, Kina och USA. 

Vision

AddLife strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till kunder inom vård, laboratorier och forskning. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter och kvalificerad rådgivning till både privat och offentlig sektor i Norden.

AddLifes kärnvärden

AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande. Dessa grundläggande värderingar är ledstjärnorna för våra medarbetare i det dagliga arbetet och viktiga i vår entreprenörsdrivna affärsmodell.

AddLife i korthet

  • Utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science
  • Har en entreprenörsdriven affärsmodell med mer än 30 självständiga dotterbolag
  • Majoriteten av kunderna finns inom sjuk- och hälsovårdssektorn
  • Affärsområden: Labtech och Medtech
  • Erbjudande: utrustning, instrument, reagenser, förbrukningsmaterial, hjälpmedel, teknisk support, service och utbildning
  • Ca 600 medarbetare i 11 länder
  • AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap-listan