Vi vill förbättra människors liv

Vi strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Expansion på nya marknader

Fokus har varit att utveckla våra affärer genom att växa organiskt och utöka verksamheten med förvärv. 2018 innebar ett viktigt steg för AddLifes expansion och tillväxt. Genom vårt hittills största förvärv, österrikiska Biomedica, öppnade vi vägen ut mot Europa. Årets övriga fyra förvärv stärkte bolaget ytterligare inom prioriterade nischområden. Tillsammans beräknas årets fem förvärv addera en årsomsättning om cirka 750 MSEK.

AddLife i korthet

  • Utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik med ambition att driva Life Sciencemarknaden framåt
  • Har en entreprenörsdriven affärsmodell med självständiga dotterbolag
  • Majoriteten av kunderna finns inom sjuk- och hälsovårdssektorn i Europa
  • Erbjuder den senaste tekniken inom: utrustning, instrument, reagenser, förbrukningsmaterial, hjälpmedel, teknisk support och service

58 %

av nettoomsättningen

42 %

av nettoomsättningen

Våra viktigaste konkurrensfördelar

AddLife äger och utvecklar bolag som höjer livskvaliteten, minskar patientlidande och ökar samhällsnyttan.
För att uppnå detta erbjuder våra dotterbolag konkurrenskraftiga lösningar som uppfyller kundernas behov – både på kort och lång sikt. Detta har fått AddLife att bli en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Småskalighet i stor skala

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation. AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap.

Vision

AddLife strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till kunder inom vård, laboratorier och forskning.

Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter samt kvalificerad rådgivning till både privat och offentlig sektor i huvudsak inom Europa.

AddLifes kärnvärden

AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande.
Dessa grundläggande värderingar är ledstjärnorna för våra medarbetare i det dagliga arbetet och viktiga i vår entreprenörsdrivna affärsmodell.

Omsättningstillväxt

Omsättningen för helåret 2018 ökade med totalt 6 procent till 2 482 MSEK och tillväxten kommer från de senaste årets förvärv.

2 482 MSEK

Nettomsättning 2018

245 MSEK

EBITA 2018

62%

Lönsamhet (R/RK) 2018