Vi vill förbättra människors liv

Vi strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

AddLife i korthet

  • Utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik med ambition att driva Life Sciencemarknaden framåt
  • Har en entreprenörsdriven affärsmodell med självständiga dotterbolag
  • Majoriteten av kunderna finns inom sjuk- och hälsovårdssektorn i Norden, men vi växer kontinuerligt även globalt
  • Erbjuder den senaste tekniken inom: utrustning, instrument, reagenser, förbrukningsmaterial, hjälpmedel, teknisk support och service

Våra viktigaste konkurrensfördelar

AddLife äger och utvecklar bolag som höjer livskvaliteten, minskar patientlidande och ökar samhällsnyttan.
För att uppnå detta erbjuder våra dotterbolag konkurrenskraftiga lösningar som uppfyller kundernas behov – både på kort och lång sikt. Detta har fått AddLife att bli en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Småskalighet i stor skala

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation. AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap.

Vision

AddLife strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till kunder inom vård, laboratorier och forskning.
Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter samt kvalificerad rådgivning till både privat och offentlig sektor framför allt i Norden.

AddLifes kärnvärden

AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande.
Dessa grundläggande värderingar är ledstjärnorna för våra medarbetare i det dagliga arbetet och viktiga i vår entreprenörsdrivna affärsmodell.

Omsättningstillväxt

Nettoomsättningen 2017 ökade med 20 procent till 2 333 MSEK, varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent och förvärvad tillväxt till 14 procent. Omsättningstillväxten har sedan 2004/05 varit 14 procent per år i snitt, varav 7 procent organiskt.

2 333 MSEK

Nettomsättning 2017

234 MSEK

EBITA 2017

63%

Lönsamhet (R/RK) 2017