Investerare i AddLife

AddLifes aktier noteras på Nasdaq Stockholm 16 mars 2016 på Nordic Mid Cap-listan.

Investerarsidorna på Add.life ska innehålla all offentliggjord finansiell information samt bidra med information och verktyg som underlättar för dig som investerare.

Vi hjälper gärna till för att du ska få all information du behöver om vår verksamhet och våra resultat. Tveka inte med att kontakta oss om du behöver mer information.

 

ISIN-kod aktie av serie A SE0007982806
ISIN-kod aktie av serie B SE000798281
B-aktinens kortnam ALIF

IR- och presskontakt

Kristina Willgård
CEO, President
Mobile +46 70 510 12 23
[email protected]remove-this.add.life


Prospekt, tilläggsprospekt samt anmälningssedel

Här kan du ladda ner prospektet, tilläggsprospekt samt anmälningssedel.

Ansvarsfriskrivning

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av AddLife AB (publ):s webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Beskattning vid utdelning av AddLife

Enligt brevsvar från Skatteverket är utdelning av aktier i AddLife undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex ASEA-reglerna. Omkostnadsbeloppet för de aktier i Addtech som berättigar till utdelning ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AddLife. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Addtech som uppkommer till följd av utdelningen av aktierna i AddLife. Addtech kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende fördelningen av omkostnadsbeloppet. Information från Skatteverkets allmänna råd kommer att lämnas så snart som möjligt på Addtechs, AddLifes och Skatteverkets hemsidor.