Kapitalmarknadsdag

AddLifes kapitalmarknadsdag den 18 februari 2019

Programmet riktar sig mot analytiker, investerare och media måndagen den 18 februari 2019 kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Registrering från kl. 09.30. Mötet beräknas avslutas kring 12.00 då enklare lunchförtäring erbjuds.

AddLifes VD Kristina Willgård kommer, tillsammans med ledningen, att tala. Syftet med kapitalmarknadsdagen är främst att redogöra för bolagets utveckling, fortsatta strategi samt presentera de senaste årets nyförvärv.

Anmälan sker till kerstin.kocas@remove-this.add.remove-this.life senast den 13 februari 2019

För frågor vänligen kontakta:

Kristina Willgård, VD kristina.willgard@remove-this.add.remove-this.life  eller Martin Almgren, CFO martin.almgren@remove-this.add.remove-this.life

 

Välkommen till AddLifes Youtube-kanal!

Sändningen börjar i samband med presentationen. Om du vill kommentera eller ställa frågor, loggar du in på Youtube och skriver i chatten till höger. För optimal ljudkvalitet rekommenderar vi att man använder hörlurar.Välkomna!

Målet är att fördubbla AddLifes resultat på fem år och genom hög lönsamhet finansiera tillväxten med egna medel.

Kristina Willgård, VD och koncernchef

AddLifes tillväxtmodell

Resultattillväxt 15% och hög lönsamhet fördubblar resultatet

Målet är att resultatet, mätt som EBITA, långsiktigt ska växa med 15 procent per år. En tillväxt på 15 procent per år innebär att vi fördubblar bolagets resultat på fem år. Tillväxten skall genereras både organiskt och via förvärv. Förvärven finansieras till stor del med egna medel via vår höga lönsamhet, R/RK 45 procent.