Prospekt och tilläggsprospekt

Prospekt och tilläggsprospekt

Här kan du ladda ner prospekt och tilläggsprospekt.

Ansvarsfriskrivning

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av AddLife AB (publ):s webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Beskattning vid utdelning av AddLife

Enligt brevsvar från Skatteverket är utdelning av aktier i AddLife undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex ASEA-reglerna. Omkostnadsbeloppet för de aktier i Addtech som berättigar till utdelning ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AddLife. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Addtech som uppkommer till följd av utdelningen av aktierna i AddLife.

Se bifogad länk till skatteverkets hemsida.