Ledning

Kristina Willgård

VD

Född: 1965
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO Addtech AB, ekonomichef Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och revisor Arthur Andersen
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Addnode Group AB och Mölnlycke AB
Innehav av aktier i AddLife: 4 608 A-aktier och 415 052 B-aktier (inklusive närståendes innehav) samt köpoptioner motsvarande 290 600 B-aktier

Christina Rubenhag

CFO

Född: 1970
Medlem av koncernledning sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO Boule Diagnostics AB, CFO och CEO Biolin Scientific AB, CFO Packetfront AB, CFO Swe-Dish Satellite Systems AB
Innehav av aktier i AddLife: -

Martin Almgren

Affärsområdeschef Medtech

Född: 1976
Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller Addtech AB, koncernredovisningschef Nefab AB, revisor EY
Innehav av aktier i AddLife: 211 600 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

Peter Simonsbacka

Affärsområdeschef Labtech

Född: 1960
Medlem av koncernledning sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef Mettler-Toledo AB
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech
Innehav av aktier i AddLife: 75 456 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

Ove Sandin

Senior rådgivare, tidigare affärsområdeschef Medtech

Född: 1958
Medlem av koncernledning sedan: 2019
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: VD Triolab AB, Nordisk affärsområdeschef GN ReSound, VD GN ReSound AB, Produktchef 3M, Ingenjör Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Innehav av aktier i AddLife: 15 512 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 153 000 B-aktier

Ulrika Hellman

Head of M&A

Född: 1969
Medlem av koncernledningen sedan: 2021
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Strategy and M&A Sandvik Materials Technology AB, Kundansvarig Swedbank Large Corporates & Institutions, Head of TMT-team Swedbank Corporate Finance, Director Group M&A Telia Company, KPMG Corporate Finance, Analytiker/Institutionsmäklare SBC Warburg
Innehav av aktier i AddLife: Köpoptioner motsvarande 17 000 B-aktier