Aktiestruktur

  Antal aktier Antal röster
A-aktier 4 625 216 46 252 160
B-aktier 109 873 076 109 873 076
Totalt 114 498 292 156 125 236
     

ISIN-kod aktie av serie A SE0014401360 ISIN-kod aktie av serie B SE0014401378 B-aktiens kortnamn ALIF B

Största aktieägare

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.

Analytiker som följer AddLife

Analysguiden
Joakim Kindahl