Aktiestruktur

  Antal aktier Antal röster
A-aktier 4 615 136 46 151 360
B-aktier 117 835 114 117 835 114
Totalt 122 450 250 163 986 474
     

ISIN-kod aktie av serie A SE0014401360 ISIN-kod aktie av serie B SE0014401378 B-aktiens kortnamn ALIF B

Största aktieägare

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.

Analytiker som följer AddLife

SEB
Daniel Albin
daniel.albin@remove-this.seb.remove-this.se
+46 08 763 8512

Analysguiden
Joakim Kindahl
www.analysguiden.se/addlife