Aktiestruktur

  Antal aktier Antal röster
A-aktier 1 156 304 11 563 040
B-aktier 27 468 269 27 468 269
Totalt 28 624 573 39 031 309
     

ISIN-kod aktie av serie A SE0007982806 ISIN-kod aktie av serie B SE0007982814 B-aktiens kortnamn ALIF B

Största aktieägare

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.

Analytiker som följer AddLife