Aktiestruktur

  Antal aktier Antal röster
A-aktier 1.011.766 10.117.660
B-aktier 24.086.048 24.086.048
Totalt 25.097.814 34.203.708
     

ISIN-kod aktie av serie A SE0007982806 ISIN-kod aktie av serie B SE0007982814 B-aktiens kortnamn ALIF B

Största aktieägare

Insynshandel

För insynspersoner och transaktioner, se Finansinspektionens insynsregister.