Förvärv 2020

AddLife har under hösten förvärvat fem nya bolag

Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Investera i AddLife

AddLifes aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap.

Långsiktig sund utveckling

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i vår affärsnytta.

Våra medarbetare adderar värde

Medarbetarna är vår viktigaste resurs på AddLife.

Nytänkande hjälper oss att utveckla våra arbetsmetoder

Torill Wertebach och Catherine Pettersen, Marknad Bergman Diagnostika AS Norge

Världen förändras och utvecklas snabbt, både tekniskt och digitalt. Under covid-19-pandemin har det blivit ännu viktigare att hålla kontakt digitalt med kunder och leverantörer. Just därför har vi börjat använda oss av metoden Smarketing som effektivt kopplar ihop kompetenser inom sälj och marknadsföring. Nytänkande är ett av våra kärnvärden och ska genomsyra allt från organisations- och produktutveckling till nya sätt att nå kunderna.

Enorm brist på skyddsutrustning löstes genom stort engagemang

Ola Johansson och Daniel Sandberg, Logistik Mediplast Sverige

I början av covid-19-pandemin rådde ett närmast desperat läge med brist på skyddsprodukter i sjukvården. Produkterna var slut hos våra leverantörer och vi fick snabbt sondera marknaden. Genom vårt breda kontaktnät hittade vi ganska omgående en ny leverantör i Kina, men hemtransporten under pandemin visade sig vara en stor utmaning. Efter många turer kunde godset skeppas hem via flyg, båt och lastbil hela vägen från Kina. Det kändes otroligt bra efter allt engagemang att se produkterna komma fram och användas i vården.

Enkelhet skapar värde för kunder och aktieägare

Jussi Kurrito, VD Triolab Finland

Vad är viktigast? Att göra saker rätt, eller göra rätt saker? För oss är det självklart - vi ska lägga tid på rätt saker. När det krävs snabba beslut, som under covid-19-pandemin, är det viktigt med enkelhet. Till exempel slutförde vi en inköpsprocess på en halvtimme åt en kund som omedelbart behövde material för att kunna utföra corona-tester. Enkelhet genomsyrar allt vi gör och snabbar upp vårt arbete.

Långsiktigt ansvarstagande banar väg för nya affärer

Franco Martinez, Försäljningschef EuroClone Italien

Italien drabbades hårt av covid-19-pandemin i februari 2020. Allt ställdes på ända och vi på EuroClone började leta produkter för att hjälpa våra kunder. Det var brist på allt, utom frågor och kunderna kontaktade oss för att få tag på utrustning. Vi hade en ny, och för våra kunder okänd leverantör av pipetteringsrobotar men tack vare vårt goda renommé och snabba installationsservice vågade kunderna investera i roboten som effektiviserar covid-19-testningen avsevärt.

Ledarskapsutbildningen gav mig effektiva verktyg

Maja Kovač MD, Landschef Biomedica Kroatien

Den digitala ledarskapsutbildningen var jätteinspirerande. Jag fick handfasta tips på hur jag kan identifiera förbättringsområden så som processer och hur jag strukturerar det praktiska arbetet. Utbildningen har gjort mig mer effektiv som ledare, dessutom fick jag bra och enkla verktyg för att förbättra kommunikationen inom mitt team. Det är enkelt; börja med att förklara vad som ska göras, beskriv hur och förklara varför – då blir dina medarbetare motiverade!

Förvärvet av DACH Medical Group stärker vår ställning inom avancerad kirurgi.

Ove Sandin Affärsområdeschef Medtech, AddLife

Dach Medical - på plats i operationssalen

Titthålskirurgi förenklar operationer. Såren läker snabbare och risken för komplikationer minskar. AddLifes tyska dotterbolag Dach Medical Group har en stark position inom titthålskirurgi och bolagets medarbetare är assisterar under operation.

AddLifes strategi är att växa organiskt och genom förvärv. Entreprenörsdrivna Dach Medical Group förvärvades 2020 och är ytterligare ett led i AddLifes expansion i Centraleuropa.

– DACH Medical Group stärker vår närvaro i Centraleuropa inom avancerad kirurgi. Det kompletterar med nya marknader inom en nisch där vi redan har stor kompetens och marknadsnärvaro, säger Ove Sandin, AddLife Affärsområdeschef Medtech, och lägger till:

En imponerandeentreprenörsanda och engagemang har resulterat i långa, stabila och vädefulla kundrelationer.

På plats i operationssalen

Dach Medical Group – verksamt i Österrike, Schweiz och Tyskland – har en stark position inom produktområdet avancerad kirurgi där titthålskirurgi (laparoskopi) ingår. Dessutom marknadsför och säljer bolaget produkter inom till exempel endoskopi, urologi, thorax och gynekologi.

Titthålskirurgi började användas redan på 90-talet för att behandla till exempel blindtarm, gallsten och cystor på äggstockar. Tekniken utvecklas kontinuerligt, vilket innebär att kirurgen måste hålla sig uppdaterad om nyheter och uppdateringar.

För att ge kirurgen stöd är Dachs produktspecialister med i operationssalen och visar till exempel nya- och uppdaterade produkter, berättar Ove Sandin.

Säkrare ingrepp och färre komplikationer

För patienten innebär titthålskirurgi ett relativt litet ingrepp och ofta kan hen gå hem samma dag. Eftersom till exempel buken inte måste öppnas blir själva operationssåret litet, vilket i sin tur medför att såren läker snabbare.

Tekniken innebär stora fördelar för både individ och samhälle.

- Människor kommer tillbaka till sitt vanliga liv snabbare, vilket innebär kortare sjukskrivningar. Dessutom blir det mindre belastning på vården och fler operationer kan genomföras, berättar Ove Sandin.

Fakta: Titthålskirurgi – så fungerar det

Kirurgen tar upp ett litet hål i till exempel magen och för in ett rör, en så kallad trokar (Svenska?). Sedan fylls magen med koldioxid för att förenkla kirurgens arbete. När trokaren är placerad för kirurgen in kamera, instrument och andra verktyg som behövs för att till exempel avlägsna en cysta. Hela ingreppet styrs av kirurgen som följer ingreppet via en skärm. Vid operation kan det krävas att fler instrument används samtidigt och då tar kirurgen upp fler hål. När ingreppet är klart sys ingångshålen igen och patienten kan lämna skukhuset, vanligtvis samma dag??????